HELSENORGE

Hefter for elever, lærere og helsearbeidere

På denne siden presenteres våre hefter til gjennomføring av VIP-programmet. Elevheftet «Sånn er livet» er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, engelsk og nordsamisk. «Ressurshefte for lærere og helsearbeidere» er nyttig til bruk i gjennomføring av VIP-programmet. Du kan lese mer om de ulike heftene nedenfor.

Materiell til gjennomføring av VIP-makkerskap blir tilsendt digitalt fra VIP sentralt for skoler som er registrert. Mer info finner du på vår side "VIP-makkerskap".

Elevheftet "Sånn er livet" (2019) - revidert versjon klar til våren 2022.

Bilde av forside til elevheftet 2017.

Elevheftet «Sånn er livet» (2019) har tekster om ungdom og psykisk helse. Her fokuseres det på at det er normalt at livet svinger, hva som kan bidra til bedre psykisk helse, og hvor man kan få hjelp. Vi bruker også plass på de mest vanlige psykiske lidelsene (se bilde av innholdsfortegnelse nedenfor).

Elevheftet har tenkepaus​er som kan brukes som refleksjonsspørsmål og oppgaver. Her finnes også korte tekster under overskriften «Den følelsen?» som beskriver hvordan det føles å ha det vanskelig. Bakerst i heftet har vi et intervju med tre unge mennesker som har slitt psykisk og som forteller om hvordan det var, og hva som hjalp dem til å bli bra igjen. Her finnes også en side om å være pårørende til foreldre/familie som sliter, samt en liste med nettsider/chat/tlf der man kan få hjelp.

Den nye utgaven har ikke gjennomgått store forandringer, men de sentrale endringene er:

 • Flere bilder og overskrifter, mindre tekst og mer luft.

 • At vi har løftet fram skolens, foreldres og samfunnets ansvar for elevenes psykiske helse.

 • Mer om temaene stress og press, vold og overgrep, ulovlig bildedeling og minoritetsstress.

Innholdssider fra elevheftet «Sånn er livet».

«Ressurshefte for lærere og helsearbeidere» (2018) - revidert versjon klar til våren 2022.

Bilde av forside ressurshefte for lærere.

Bilde av forside Ressurshefte for helsearbeidere.

«Ressurshefte for lærere og helsearbeidere» er todelt, der du snur det ene for å finne det andre. Lærerdelen er den største. Der er det laget konkrete forslag til hvordan de tre timene kan gjennomføres for de av lærerne som ønsker å benytte dette. Heftet går dypere inn i mye av det som står på våre nettsider og fokuserer på tre undertemaer som har betydning for unges psykiske helse. Disse er: stress og press, minoritetsstress samt mobbing og krenkelser. I heftet skriver vi også om livsmestring samt oppdaterte tall knyttet til Ungdom og psykisk helse. Vi har også noen flere tips knyttet til gjennomføring av VIP-programmet. Heftet har mange ulike oppgaver, både generelle og knyttet til fag. I den nyeste utgaven er oppgaven «Gjenforeningen», som nå er flyttet til vår hjemmeside, erstattet med en oppgave om «Samtykke».

Helsearbeiderdelen har i 2018-utgaven blitt litt større og tar for seg flere tips til hvordan et klassebesøk kan gjennomføres. Heftet starter med et lite brev fra en elev som har gjennomført VIP-programmet. Så følger noen konkrete tips til hvordan man kan legge opp en undervisningsøkt om psykisk helse, og hvordan man kan aktivisere elever. 2018-utgaven har et nytt kapittel om hvordan man kan opprette en god dialog med lærer i forkant. Avslutningsvis kommer vi med forslag til bli-kjent-øvelser og oppgaver. Det nye heftet har en ekstra oppgave om påstander og følelser.

På siden For helsearbeidere​ har vi mer stoff for helsearbeidere, rådgivere, PPT og andre som gjennomfører klassebesøk for VIP. Der har vi også et praksiseksempel fra et klassebesøk.

Bestill hefter

Følgende hefter kan bestilles:

 • Sånn er livet (2019) - elevhefte à kr 10 (BOKMÅL). Den nye utgaven av heftet er under oversettelse til nynorsk, nordsamisk og engelsk og vil være klart til høsten.

 • Sånn er livet (2019) - elevhefte à kr 10 (NYNORSK).

 • That's life (2019) - elevhefte à kr 10 (ENGELSK).

 • Nie lea eallin (2019) - elevhefte à kr 10 (NORDSAMISK).

 • Sånn er livet (2019) i eget format for bruk i digitalt leseprogram for synshemmede elever. Bestill Word-dokument fra vip@vestreviken.no

 • Ressurshefte for lærere og helsearbeidere (2018)  à kr 12 (BOKMÅL)​
  NB! Ressurshefte for lærere og helsearbeidere består av to deler; en del for lærere og en del for helsearbeidere, rådgivere/PPT og andre som bidrar på klassebesøk.​​​

Bestillingen sendes på epost til vip@vestreviken.no

Skriv hvilke(t) hefte og antall hefter du ønsker tilsendt.

Husk å legge ved følgende informasjon:

 • Navn på skole
 • Leveringsadresse
 • Fakturaadresse: Hvis annen enn leveringsadresse
 • Kontaktperson, fullt navn og mobiltelefon
 • Hvilken dato dere senest må ha heftene

Kostnader for frakt og hefter faktureres skolen.

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.  

Fant du det du lette etter?