Oppgaver

I våre hefter finner du mange oppgaver til bruk i gjennomføringen av VIP-programmet. I tillegg har vi lagt ut egne oppgaver for lærere og ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet på denne siden. Skoleprogrammet VIP har også inngått et samarbeid med Norsk digital læringsarena (NDLA) om fagstoff knyttet til folkehelse og livsmestring.

Elever og lærer i et klasserom.

Våre hefter for elever og lærere/helsearbeidere har mye fagstoff og relevante oppgaver og anbefales brukt i gjennomføringen av VIP-programmet. Mer info om disse finner du her.

ndla.no finner du mange nyttige ressurser som vi i Skoleprogrammet VIP har utarbeidet. Disse ligger under fanen folkehelse og livsmestring på forsiden eller i Verktøykassa - psykisk helse.

Generelle oppgaver

Kanskje ønsker ikke du som lærer eller ressursperson å knytte VIP-undervisningen opp til noe spesielt fag, eller kanskje går den inn i flere. Her følger noen generelle oppgaver som vi har hatt god erfaring med å bruke både i lærerdelen og på klassebesøk.

Det kan være greit å tenke litt på VIP-målene når man planlegger opplegg for klasser. Derfor repeterer vi dem her.

Hovedmål:

Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Delmål:

  • Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og andre. ​

  • Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser – både lokalt og nasjonalt. ​

  • VIP-programmet skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt samarbeid kan etableres. Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet.

Å ta utgangspunkt i en film når man skal snakke om psykisk helse, har vi mange gode erfaringer med. Både korte og lange filmer kan være gode inngangsporter til forståelse og diskusjon. 

Hvis man skal bruke langfilm anbefaler vi å sette av litt mer tid enn det ordinære tre- eller totimersopplegget. Filmweb har også mange gode pedagogiske opplegg knyttet til langfilmer som vises på kino. Filmweb sin side oppdateres stadig slik at hva de har tilgjengelig vil kunne endre seg.

På nettstedet til Filmweb finner du flere oppgaver for filmSe flere filmer vi anbefaler til VIP-gjennomføringen på vår filmside


Oppgave til kortfilmen «I had a Black Dog»

Filmen «I had a Black Dog» er en animert kortfilm fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som gir en meget god og tidvis humoristisk beskrivelse av depresjon. Den kommer også med mange gode tips til hvordan man kan bli bedre.


Oppgave til kortfilmen «Å prøve og feile»

Filmen «Å prøve og feile» er basert på Psykologisk førstehjelp og visualiserer røde og grønne tanker.Oppgaven nedenfor har stått i den første utgaven av «Ressurshefte for lærere». I den nye utgaven (2018) er denne erstattet av oppgaven om «Samtykke» og finnes derfor nå kun på nett.


Andre generelle oppgaver:

VIP-oppgave om ungdomshjernen.pdf

VIP-oppgaven (øvelsen) "Liker du meg" som handler om likes finnes nå på NDLA sine sider.

Oppgaver om stress finner du også på ndla sine sider.

Oppgaver knyttet til fag og læreplan

VIP-programmet kan gjerne gjennomføres som et faglig opplegg. Noen fag har tydeligere kompetansemål på temaer knyttet til psykisk helse enn andre. Uansett kan psykisk helse gjerne være veien til faglige mål i de fleste fag. Oppgavene nedenfor kan selvfølgelig også brukes uavhengig av fag, eller i et annet fag enn vi foreslår.

Med innføringen av det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring har psykisk helse blitt et aktuelt tema i alle fag. Dette står spesifisert i overordnet del. Temaområdet er også nevnt i fagene spesielt, og flere av våre oppgaver vil derfor ha FoL-relevante kompetansemål. Fordi vår målgruppe primært er Vg1 er våre fag og kompetansemål hentet derfra.

Nedenfor følger noen forslag til oppgaver i de ulike fagene:


Norsk


Naturfag​ og samfunnskunnskap

 
VIP-oppgave Naturfag SØVN.pdf

VIP-oppgave FoL samfunnskunnskap og naturfag, Samtykke.pdfYrkesfag


Engelsk


MDD (Drama/dans)


Flere oppgaver

I «Ressurshefte for lærere» finnes flere oppgaver til bruk i forbindelse med VIP-programmet.Her kan du se info om VIP-programmets hefter for elever, lærere og helsearbeidere

Innspill til oppgaver

Har du innspill til oppgavene eller forslag til andre oppgaver setter vi stor pris på tilbakemeldinger fra lærere om dette, og ønsker å dele gode oppgaver på nett.

Kontaktinfo til VIP-programmet finner du her

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?