HELSENORGE

Generelle oppgaver

Våre generelle oppgaver kan gjennomføres uavhengig av fag, men alle er knyttet til områdene i Folkehelse og livsmestring fra overordnet del. 

Elever og lærer i et klasserom.

Våre hefter for elever og lærere/helsearbeidere har mye fagstoff og relevante oppgaver og anbefales brukt i gjennomføringen av VIP Snakk om det. Mer info om disse finner du her.  ndla.no finner du mange nyttige ressurser som vi i VIP Psykisk helse i skolen har utarbeidet. Disse ligger under fanen folkehelse og livsmestring​ på forsiden eller i Verktøykassa - psykisk helse.

Å ta utgangspunkt i en film når man skal snakke om psykisk helse, har vi mange gode erfaringer med. Både korte og lange filmer kan være gode inngangsporter til forståelse og diskusjon. Hvis man skal bruke langfilm anbefaler vi å sette av litt mer tid enn det ordinære tre- eller totimersopplegget. Filmweb har også mange gode pedagogiske opplegg knyttet til langfilmer som vises på kino. Film​web​ sin side oppdateres stadig slik at hva de har tilgjengelig vil kunne endre seg.

Se flere filmer vi anbefaler til gjennomføringen av VIP Snakk om det på vår filmside

Inndelingen nedenfor er strukturert etter områder som læreplanen mener er aktuelle for det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. ​

FYSISK OG PSYKISK HELSE

Alle oppgaver knyttet til VIP er aktuelle for temaet psykisk helse, men vi har likevel valgt å legge noen konkrete her som ikke er så aktuelle under de andre temaene. ​På ndla.no finnes fagtekster som Hva er psykisk helse​ og Hva kan jeg gjøre for å ta vare på min psykiske helse som kan være gode innføringstekster til temaet. Her tematiseres også relasjonen mellom fysisk og psykisk helse.​​​

VIP-oppgave om ungdomshjernen.pdf

Avspenning sittende (6min) og liggende (11min) nederst på denne siden (NDLA)​

Andre aktuelle oppgaver finnes også i Verktøykassa om psykisk helse.​


Å KUNNE HÅNDTERE TANKER OG FØLELSER Oppgave til kortfilmen «I had a Black Dog»

Filmen «I had a Black Dog» er en animert kortfilm fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som gir en meget god og tidvis humoristisk beskrivelse av depresjon. Den kommer også med mange gode tips til hvordan man kan bli bedre.


MELLOMMENNESKELIGE RELASJONER 

Oppgaven nedenfor har stått i den første utgaven av «Ressurshefte for lærere». I utgaven fra 2018 er denne erstattet av oppgaven om «Samtykke» og finnes derfor nå kun på nett.


SEKSUALITET OG KJØNN​

​​Fagstoff og oppgaver om kropp, seksualitet og kjønn finner du på ndla.no​​​

LEVEVANER

Oppgaver om stress finner du også på ndla sine sider.

MEDIEBRUK

VIP-oppgaven (øvelsen) "Liker du meg" som handler om likes finnes nå på NDLA sine sider.

OPPGAVER KNYTTET TIL FAG OG KOMPETANSEMÅL

VIP Snakk om det​ kan gjerne gjennomføres som et faglig opplegg. Noen fag har tydeligere kompetansemål på temaer knyttet til psykisk helse enn andre. Uansett kan psykisk helse gjerne være veien til faglige mål i de fleste fag. Oppgavene nedenfor kan selvfølgelig også brukes uavhengig av fag, eller i et annet fag enn vi foreslår.

Med innføringen av det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring har psykisk helse blitt et aktuelt tema i alle fag. Dette står spesifisert i overordnet del. Temaområdet er også nevnt i fagene spesielt, og flere av våre oppgaver vil derfor ha FoL-relevante kompetansemål. Fordi vår målgruppe primært er Vg1 er våre fag og kompetansemål hentet derfra.

Nedenfor følger noen forslag til oppgaver i de ulike fagene:


Norsk


Naturfag​ og samfunnskunnskap

 
VIP-oppgave Naturfag SØVN.pdf

VIP-oppgave FoL samfunnskunnskap og naturfag, Samtykke.pdfYrkesfag


Engelsk


MDD (Drama/dans)


Flere oppgaver

I «Ressurshefte for lærere» finnes flere oppgaver til bruk i forbindelse med VIP Snakk om det.Her kan du se info om heftene til VIP Snakk om det for elever, lærere og helsearbeidere

Undervisningsressurser på ndla.no

​Folkehelse og livsmestring

Verktøykassa om psykisk helse​

Ferdige opplegg

​Disse finner du her.

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk. ​

Fant du det du lette etter?