HELSENORGE
Ung elev med cap snakker med en voksen man ser bakhodet til

Empatisk kommunikasjon - et samtaleverktøy med eleven i sentrum

Skoleprogrammet VIP tilbyr kurs i samtaleverktøyet Empatisk kommunikasjon utviklet av psykolog Lisbeth Holter Brudal. Kurset er gratis og tilbys og tilpasses lærere, rådgivere, helsesykepleiere, ledere eller andre som jobber med mennesker.

Profesjonelle samtaler i arbeidshverdagen fremmer læring, mestring og gode menneskemøter. Empatisk kommunikasjon setter den du snakker med i sentrum. Du trenes i å bli en profesjonell samtalepartner som evner å veilede mottaker og styrke mottakers egne forutsetninger. Profesjonelle samtaler er et viktig verktøy i møte med mennesker som har det vanskelig, eller i motivasjonssamtaler med elever og ansatte.

Kursdeltagerne lærer å sette eleven, eller den du prater med i sentrum. Man øver seg på å lene seg tilbake og lytte til samtalepartners historie. Gjennom fire trinn veileder man eleven i følelsesbevissthet og refleksjon rundt sin egen situasjon med tanke om at eleven selv sitter på mange av svarene. Empatisk kommunikasjon er utviklet av Dr. Philos Lisbeth Holter Brudal og tar utgangspunkt i positiv psykologi.

Skoleprogrammet VIP fiansieres av Helsedirektoratet. Kurset er derfor gratis for skolene. Vi anbefaler at kurset går over flere ganger med mulighet for refleksjon og øvelse mellom kursdagene.

På siden empatisk.no finnes mer informasjon om metoden samt filmer som viser Empatisk kommunikasjon i praksis. En av disse viser en samtale mellom lærer og elev:

Se filmer som viser bruk av Empatisk kommunikasjon på empatisk.no/filmer

Tidligere het dette kurset «Elevsamtalen». Du finner mer om kursets innholdet i kursbeskrivelsen nedenfor.

Les kursbeskrivelsen for «Elevsamtalen» som PDF herVIP tilbyr kurset til skoler som er interesserte. Ta kontakt​ for mer informasjon 

Hva er empati?

Hva er forskjellen på sympati og empati? I animasjonsfilmen nedenfor forklares dette og begrepet empati gjennom humoristiske animasjoner.

Du kan se film om sympati og empati på YouTube

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?