HELSENORGE
VIP Psykisk helse i skolen:

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med oss på vip@vestreviken.no eller telefon 995 72 518 hvis du har spørsmål eller ønsker informasjon. Du kan lese mer om VIP Psykisk helse i skolen og våre tilbud her.

Disse jobber i VIP Psykisk helse i skolen:


​Espen Hansen

Espen er teamleder for VIP Psykisk helse i skolen og har jobbet der siden høsten 2001. Han er utdannet siviløkonom fra Sverige og tok siden utdanning som psykiatrisk sykepleier. Espen har jobbet 10 år på Blakstad sykehus før han begynte i VIP. Han har utdanning og erfaring som pedagogisk veileder og har også instruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon.

E-post: espen.hansen@vestreviken.no

Passfoto av Espen der han smiler med kortklipt gråbrunt hår

​Jorid Bakken Steigum (i permisjon)

Jorid har vært ansatt i VIP Psykisk helse i skolen siden våren 2014, og er lektor i drama og teater. Hun har jobbet seks år i videregående skole og har tilleggsutdanning i teatervitenskap, tverrfaglige kjønnsstudier og psykologi. Jorid har også jobbet som vikarierende leder for tiltaket Rosa kompetanse skole, under FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH) og har instruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon.

E-post: jorid.bakken.steigum@vestreviken.no

Passfoto av Jorid der hun smiler med briller og halvlangt rødbrunt hår 


 

Maya Kaur

Maya ble ansatt i VIP Psykisk helse i skolen høsten 2016. Hun er utdannet sosionom med ​fordypning i psykologi, og med videreutdanning i coaching og veiledning. Hun har allsidig arbeidserfaring, både fra barnevernet samt døgnenhet for rusavhengige. Hun har også jobbet i 2. linje-tjenesten i Bærum Kommune, da som ruskonsulent. De siste syv årene før hun kom til VIP jobbet Maya ved Støttesenter mot Incest i Oslo. Hun har også ​​instruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon og en mastergrad i Empowerment og folkehelse.

E-post: maya.kaur@vestreviken.no

Passfoto av Maya der hun smiler med gul genser og sort halvlangt hår

Camilla Cecilie Øien (i permisjon)

Camilla begynte i VIP Psykisk helse i skolen høsten 2018, og er utdannet psykolog. Hun har arbeidet fire år i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og har også erfaring som kommunepsykolog. Camilla har arbeidet mye med angst-, depresjons-, traume og spiseproblematikk hos barn og ungdom. Hun har også erfaring med veiledning til skoler og kommunehelsetjenester, og er i gang med spesialisering innen allmenn- og samfunnspsykologi.

E-post: caoeie@vestreviken.no

Passfoto av Camilla der hun smiler med mellomblondt går i hestehale
 

                 

​Tarjei Koren Flægstad

Tarjei startet å jobbe i VIP Psykisk helse i skolen høsten 2022. Han er utdannet psykolog og har en mastergrad i folkehelse, hvor han skrev om stress blant ungdommer i Skandinavia. Han har tidligere jobbet i to år i Rask Psykisk Helsehjelp i Bærum Kommune, hovedsakelig med samtaleterapi, men også med kurs. Tarjei er interessert i forebygging av psykiske plager og lidelser, og å styrke ungdommers og læreres kunnskap om psykisk helse. ​

E-post: Tarjei.Koren.Flaegstad@vestreviken.no


Anette Haugnæss

Anette begynte å jobbe i VIP Psykisk helse i skolen mai 2023. Hun er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i oppmerksomt nærvær. Hun har en mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid, der hun skrev om elever og læreres erfaringer med et undervisningsprogram om psykisk helse i skolen. I tillegg er hun sertifisert stressveileder og yogalærer. Anette har 20 års erfaring fra arbeid på barnevernsinstitusjon med ungdom, med traumebevisst omsorg som tilnærming. De siste årene har hun veiledet fosterhjem, helsesykepleiere og flyktningtjenesten, og hun har holdt yogautdannelse for helsepersonell. Anette er opptatt av forebygging og lindring av psykiske plager, hvor hun ser betydningen av å formidle reguleringsteknikker og metoder for hvordan man kan hjelpe seg selv og andre. ​

E-post: ahaugn@vestreviken.no

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.  

Fant du det du lette etter?