HELSENORGE

Traumekurs for skoleansatte

Traumatiske erfaringer hos barn og ungdom er vanligere enn vi tror. Gjennom en arbeidskarriere vil de fleste ansatte i skolen møte traumatiserte barn og ungdommer – enten de er klare over det eller ikke. VIP Psykisk helse i skolen tilbyr et psykoedukasjonskurs om traumer for lærere og andre skoleansatte. Hovedmålet er å gi de ansatte i skolen en større forståelse av hva traumer er, hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg og hvordan de voksne kan hjelpe.

Bilde: Colourbox
Bilde: Colourbox

​Ifølge Bufdir (2017) utsettes rundt 1 av 5 for vold av foresatte i løpet av oppveksten, og rundt 3-4 elever i hvert klasserom har vært utsatt for seksuelle overgrep. Dessuten har flere tusen barn og ungdommer i Norge erfaringer fra krig eller flukt fra andre land. 

Traumatiske erfaringer kan i stor grad påvirke både læring og hverdagsfungering hos elever. Derfor kan det være nyttig både for lærere og øvrige ansatte på skolen å vite noe grunnleggende om hva traumer er, og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg i skolehverdagen. På denne måten kan det bli lettere både å fange opp elever som trenger mer omfattende hjelp og i større grad vite hvordan man som lærer/skoleansatt kan støtte og hjelpe barna og ungdommene.

Mål med kurset:​​

  • Gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg.
  • Gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer.
  • Gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom.

Kurset har en varighet på 2 x 60 minutter. Vi anbefaler at kurset legges tidlig på dagen, og at det blir satt av tid til en pause midtveis.

VIP Psykisk helse i skolen finanisieres av Helsedirektoratet. Kurset er derfor gratis, og kan tilbys både grunnskole, SFO/AKS og videregående skole. Skolen som mottar kurset behøver ikke være en VIP-skole fra før.

Informasjonsskriv om kurset: 

Traumekurs infoskriv skoleansatte.pdf

Sagt om traumekurset

Jeg har sittet nesten i 1 år og ventet på å få en elev i tale. Har fått vite i ettertid at eleven har traumer fra tidligere skoler. Blir så glad når jeg ser at mine indre tanker og ro er akkurat det dere har snakket om på kurset. Ps. Eleven har jeg fått i tale og vi har stort sett bare gode og fine dager sammen nå.

Takk for flott presentasjon og godt å vite at jeg er på rett spor.

Utrolig relevant kurs. Jeg tenker at denne kunnskapen er viktig for lærere i møte med elever.

Dette kurset var en påminnelse om hvorfor jeg jobber som lærer! Det har i det siste vært altfor mye fokus på å telle timer, årstimetall og avkrysning i dataprogrammer, og altfor lite fokus på innhold; menneskene og relasjoner!! Tusen takk for veldig godt kurs!

Veldig nyttig og interessant. Nyttige eksempler som gjenspeiler vår hverdag.

Flott opplegg på Teams. Nyttig tema som stadig bør repeteres når man er i en travel hverdag med mange ulike elever.

Filmer til traumekurset

Her ligger noen filmer som brukes i traumekurset. Trykk på bildet så kan du se filmen på aktuell plattform. 

Video 1: Hva er psykisk helse? (NRK, 02:27 min)

Tegning som viser intro med teksten Kort fortalt (fra filmen) 

I denne filmen forklares det hva psykisk helse er. Filmen illustrerer at livet går opp og ned, og at vår psykiske helse ikke kan være god hele tiden. Denne filmen egner seg godt for å vise til ungdommer.   

Video 2: Uforståelig oppførsel (YouTube, 01:11 min)

Bilde fra filmen som viser nærbilde av fjeset til en hvit, sint kvinne med åpen munn. 

Denne filmen viser hvordan barn og unge gjennom det vi kan oppleve som uforståelig eller vanskelig atferd kan uttrykke at de har det vanskelig. Det viktigste man kan gjøre som voksen er å forsøke å forstå hvilke følelser og opplevelser som ligger bak denne atferden.   

 
Video 5: Reguleringsstøtte i praksis - «Little Miss Sunshine» (YouTube, 02:53)

Bilde fra filmen, en ung gutt med cap sitter i veikanten og ser trist ut, mor står bak og ser fortvilet ut.  

Filmklippet er hentet fra filmen «Little Miss Sunshine». I dette klippet ser vi hvordan ungdommen Dwayne reagerer når drømmen hans om å bli jagerflyger blir knust fordi det viser seg at han er fargeblind. Lillesøsterens måte å vise omsorg og støtte på er et godt eksempel på reguleringsstøtte.

Digitale ressurser

​Her ligger det​​ et digitalt traumekurs og et e-læringskurs, som er tilgjeneglig gratis på våre nettsider. Kursene er laget i samarbeid med Ombudet i Viken.​

Digitalt traumekurs (varighet ca. 1 time)

Kurset passer for alle som jobber med barn og unge fra barnehagealder og ut videregående skole. Kurset har en varighet på ca. 1 time, og gir en innføring i hva traumer er, samt hva du som voksen kan gjøre overfor traumatiserte barn og ungdommer.​

 


​E-læringskurs (tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre).

Kurset har følgende innhold:

1. Hva er traumer? 
2. Hvordan kan du være en trygg voksen?
3. Hvor kan du søke kunnskap?

Kurset kan gjennomføres uavhengig av det digitale traumekurset, men kan også fungere godt som et supplement eller en oppsummering.

Gjennomfør e-l​æringen her


Oversikt over skoler som har gjennomført kurset:


Digitalt kurs 01.06.21: Solvang ungdomsskole. Kurset ble gjennomført med psykologspesialist Cecilie Lobben Munch i Barne- og familietjenesten (BFT) i Asker kommune.

Digitalt kurs 31.05.21: Sotra vgs. Kurset ble gjennomført i samarbeid med psykolog Lisa Marie O. Husevik i Rettleiingsteneste i Bergen, Vestland Fylkeskommune.

Digitalt kurs 19.05.21: Teigar ungdomsskole, forsterket avdeling. Kurset ble gjennomført med Nina Vetvik, Pedagogisk-psykologisk rådgiver i Færder kommune.

Randaberg vgs, februar 2021: Gjennomført ved psykolog Kristin Garaas Løchen i Skoleprogrammet VIP og psykolog Ingri Bru Grødem v/PPT Rogaland fylkeskommune.

Skogmo vgs, januar 2021: Gjennomført ved psykolog Kristin Garaas Løchen i Skoleprogrammet VIP og psykiatrisk sykepleier Katrine Slettedahl v/Rask psykisk helsehjelp i Skien kommune.

Laksevåg og Bergen Maritime vgs, januar 2021: Gjennomført ved psykolog Kristin Garaas Løchen i Skoleprogrammet VIP og psykolog Lisa Marie Ovesen Husevik v/Rettleiingstenesta Bergen sentrum/vest, Vestland fylkeskommune.

Rælingen vgs, januar 2021: Gjennomført ved psykolog Kristin Garaas Løchen i Skoleprogrammet VIP og psykolog Jenny Marie Lund Baum v/Forebyggende helsetjenester i Rælingen kommune.

Hvam vgs, januar 2020: For lærere på tilrettelagt opplæring samt elevtjenesten. Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur i Skoleprogrammet VIP.

Hauglia barneskole, desember 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Enebakk kommune, Silje Berg Oppedal.

Kirkebygden ungdomsskole, november 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Enebakk kommune, Maia Amalie Eidem.

Vollen ungdomsskole, november 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur i Skoleprogrammet VIP.

Sinsen Voksenopplæring (VO), oktober 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur Skoleprogrammet VIP.

Nesbru videregående skole, september 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Asker kommune, Cecilie Lobben Munch.

Åmli barneskole, september 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Åmli kommune, Mari Sandnes.

Asker videregående skole august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Asker kommune, Cecilie Lobben Munch.

Bleiker videregående skole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og tverrfaglig spesialist i Asker kommune, Turid Foss.

Brønnøysund videregående skole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Brønnøy kommune, Christine Lind.

Nordhus skole, Salhus skole, Hilstad skole og Brønnøy barne- og ungdomsskole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Brønnøy kommune, Christine Lind.

Orkanger barneskole og skolefritidsordning (SFO), mars 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og psykologspesialist i Orkanger kommune, Anne Berit Asphjell.​

Fant du det du lette etter?