HELSENORGE

Revidering av elevheftet

To år har snart gått siden VIP-programmet fikk nytt elevhefte. I den forbindelse skal «Livet og sånn» nå gjennomgå en revidering. I tillegg til innspill fra elever og nye samarbeidspartnere, ønsker VIP nå tilbakemeldinger fra andre som bruker programmet.

Jorid med elevheftet som blir revidert i 2017.
Jorid Bakken Steigum i VIP-programmet er redaktør for heftet. Hun gleder seg til å gi det et nytt løft med gode innspill fra skole- og helsefolk.

Skoleprogrammet VIP har satt seg som mål at elevheftet skal gjennomgå en revidering annethvert år. Dette for at materiellet fremdeles skal være aktuelt.

- Vi jobber alltid for å bli bedre. Hvis elevheftet ikke når målgruppen sin har det jo liten effekt, sier redaktør for heftene Jorid Bakken Steigum i VIP-programmet.

Hashtag og sånn

Det er særlig ferskvarekonsepter som «#denfølelsen?» Steigum er nysgjerrig på om fremdeles treffer. I tillegg lurer hun på om elevene savner noen temaer, og om design, bilder og tittel oppleves relevante. Derfor skal hun og kollega Maya Kaur snakke med flere elever denne våren. I tillegg til samtaler med elevene har programmet delt ut et spørreskjema på noen skoler der elevene kan komme med innspill til heftet.

- Vi spør om de synes det treffer målgruppa, er lett å forstå og om de ønsker endringer, sier Steigum.

Nye samarbeidspartnere

I tillegg til elevene har VIP-programmet også bedt om å få tilbakemeldinger fra SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus). De skal se spesielt på den nordsamiske oversettelsen. I tillegg skal de komme med innspill på hvordan heftet kan bli mer inkluderende også for samiske ungdommer.

- Vi er opptatt av minoritetsperspektivet i VIP, og innser at vi har mer å lære på akkurat dette området. SANKS, med sin unike kompetanse, kan være en nyttig samarbeidspartner for oss også i framtiden, sier Steigum.

PRESS, Redd barnas ungdomsorganisasjon, har også sagt seg villig til å titte på heftet og komme med sine tilbakemeldinger fra et ungdomsperspektiv.

Oppfordrer til å komme med innspill

Arbeidsgruppa bestående av fagfolk både fra skole- og psykisk helsefeltet la grunnlaget for heftet for to år siden. I tillegg fikk VIP-programmet innspill fra Rosa kompetanse, mobbeombudet i Buskerud og Spiseforstyrrelsesforeningen.

- Flere nye samarbeidspartnere vil styrke innholdet ytterligere. Så oppfordrer jeg også enkeltlærere og helsearbeidere som bruker heftene til å komme med innspill. Det hadde vi satt stor pris på, avslutter Steigum.

Tilbakemeldinger på heftet kan sendes til jobste@vestreviken.no innen 1. junii 2017.