HELSENORGE
En smilende jente og en smilende gutt i bakgrunnen, forran en skoletavle.

VIP Makkerskap

Skolestart kan være avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Da dannes viktige relasjoner, men noen faller også utenfor. VIP Makkerskap kan være et ledd i det psykososiale arbeidet ved skolestart og er en praktisk måte å jobbe med folkehelse og livsmestring på. Tiltaket kan knyttes opp til skolens arbeid med psykisk helse. VIP Makkerskap tilbys både for videregående skoler og for ungdomsskoler.

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes etter en stund.

Hvis man klarer å tidlig etablere en klasse der alle kjenner tilhørighet og der ingen faller utenfor, vil dette kunne bidra til tryggere elever og bedre læringsutbytte. Det kan forebygge mobbing og legge grunnlaget for et godt samspill i klassen gjennom hele skoleåret.

Skolene som bruker VIP Makkerskap er svært positive til tiltaket. De melder om at det er lett å implementere, og at elevene liker det og ser nytten av det. I 2017 startet et forskningsprosjekt ved NTNU som skal studere mulige effekter av å bruke tiltaket.  Mer om organisering kan du finne nederst på denne siden.

Opplæring

Et av funnene fra forskningen på VIP Makkerskap sier at effekten var best på skoler som hadde hatt tiltaket lenger enn et skoleår. Det gir noen signaler om at fokus på implementering er viktig. VIP-makkerskap er enkelt å implementere, men forutsetter en opplæring fra VIP sentralt (3t) og forankring i ledelsen på skolen. Alle lærere får tilgang på lærerveiledning med oppgaver. Slik sikrer man en vellykket gjennomføring. Ved å bli en registrert VIP Makkerskapsskole mottar man årlig oppdatert materiell og veiledning fra VIP sentralt ved behov. Vi arrangerer lokale, regionale og nasjonale opplæringer.

VIP Psykisk helse i skolen finanisieres av Helsedirektoratet, så VIP Makkerskap er gratis å bruke for skolene. Ta kontakt med oss hvis dette er aktuelt for din skole. 

VIP Makkerskap og FoL

Folkehelse og livsmestring (FoL) som tverrfaglig tema i skolen skal blant annet gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse. Tilhørighet og trivsel er avgjørende for god psykisk helse. Å «kunne håndtere relasjoner» nevnes i læreplanen som et aktuelt område innenfor FoL. VIP Makkerskap har fokus på relasjoner og klassemiljø, og elevene får øvelse i samarbeid og kommunikasjon gjennom tilpassede øvelser og oppgaver.

Her kan du se oversikt over skoler som har gjennomført VIP Makkerskap

Mål

Hovedmålet med VIP Makkerskap er å skape et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet.

Delmål:

  • Å fremme elevers psykiske helse, trivsel og læring.
  • Å styrke elevers sosiale og relasjonelle kompetanse.
  • En trygg og forutsigbar skolestart.
  • Å etablere et godt klassemiljø tidlig.
  • At elevene skal bli kjent med de andre i klassen.
  • Å skape gode arbeidsrelasjoner som fremmer livsmestring i skolehverdagen.

​Organisering og materiell

Makkerskapene og makkergruppene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen. VIP Makkerskap starter første skoledag, og går så over flere uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre og jobbe sammen i timene. Det er viktig å understreke at VIP Makkerskap handler om å være en god kollega. Det er et prosjekt som forbereder en på arbeidslivet, ikke et påtvunget vennskapsprosjekt.

Selv om VIP Makkerskap ikke er revolusjonerende i sin form eller vanskelig å innføre på skolen, krever det likevel en del forarbeid for at det skal fungere. ​Vi har i samarbeid med vår pilotskole Rosenvilde ​vgs. utarbeidet eget materiell og oppgaver, og tilbyr hvert år regionale og lokale opplæringer.

Revidering av materiell

Vi reviderer materiellet knyttet til VIP Makkerskap årlig før oppstart av nytt skoleår. Revideringene er basert på tilbakemeldinger fra skoler i løpet av året, samt fra lærere på våre evalueringsskjemaer.   

Alle skoler som har registrert at de gjennomfører VIP Makkerskap får tilsendt revidert materiell i løpet av juni, for det kommende skoleåret.

Hvis din skole ikke har mottatt revidert materiell for året, ta kontakt med oss i VIP Psykisk helse i skolen

Evalueringsresultater, digital evaluering og forskning på VIP Makkerskap

Skolene som gjennomfører VIP Makkerskap evaluerer årlig, og vi har også samlede tall for de siste årene som presenteres på våre opplæringer. Skoler som er interessert i de siste tallene kan ta kontakt med oss.

Pilotprosjektet på VIP Makkerskap resulterte i rapporten "Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor": Evalueringsrapport pilot VIP Makkerskap (2015).pdf, som presenterer pilotprosjektet og evalueringsresultatene. Skoleåret 2015/2016 deltok 2885 elever fra 18 skoler i seks ulike fylker på evaluering av tiltaket. Tilbakemeldingene er samlet i rapporten: En plass for alle, evalueringsrapport VIP Makkerskap (2016).pdf. Resultatene fra pilotprosjektet for ungdomskolen er samlet i rapporten: Alle blir kjent med alle (2019).pdf.


Digital evaluering

For skoler som har gitt beskjed til VIP Makkerskap om at de ønsker å delta i elektronisk evaluering, kan elever og lærere fylle ut et evalueringsskjema digitalt. Link til dette sendes på mail og legges ut på vår hjemmeside hver høst. Skolene vil basert på dette motta en rapport om de ønsker det. 

Forskning på VIP Makkerskap

Denne artikkelen om VIP Makkerskap fra Astrid Hoås Morin (NTNU) sier blant annet at skoler som har hatt VIP Makkerskap mer enn et år har større effekt av tiltaket enn førsteårsskoler. Les artikkelen her.

VIP Snakk om det og VIP Makkerskap

VIP ønsker å sette fokus på temaer omkring psykisk helse i skolehverdagen. Makkerskapskonseptet er hentet fra danske Netwerk, og er en utvidelse som kan knyttes opp til den ordinære VIP-undervisningen som kontaktlærer og helsearbeidere skal stå for.

Vi i VIP-programmet tror at et klassemiljø der elever blir sett forebygger psykiske helseplager og gjør det lettere å oppdage om noen har det vanskelig. Slik vi ser det gir VIP Makkerskap et godt grunnlag slik at arbeidet med VIP kan bli lettere å gjennomføre.

Aktuelle nyhetssaker

Nedgang i mobbetall etter to år med VIP Makkerskap (intern sak)

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.  

Fant du det du lette etter?