HELSENORGE

Nytt veiledningshefte for lærere og ressurspersoner til gjennomføring av VIP Snakk om det

VIP Psykisk helse i skolen har i løpet av våren 2023 revidert veiledningsheftet for lærere og ressurspersoner til gjennomføring av VIP Snakk om det. I det nye heftet er innholdet tettere knyttet opp til undervisningen i klasserommet, og kan fungere som en veileder i gjennomføringen av VIP Snakk om det. 

Bilde av lærer som snakker med to elever
Foto: Tine Poppe

Hva er nytt?

  • Undervisningsopplegg for lærere og ressurspersoner
  • Nye oppgaver, som også kan lastes ned her ​
  • Endret navn fra ressurshefte til veiledningsheftet
  • Praksisbeskrivelser, både fra lærere og ressurspersoner
  • Fokus på Folkehelse og livsmestring 
  • Ny grafisk profil, nye bilder, illustrasjoner

Forsidebilde til veiledningshefte for lærere og ressurspersoner til gjennomføring av VIP Snakk om det.

Foto: Tine Poppe

NB. Heftet er delt i to:

Del 1 er veiledningshefte for lærere, mens del 2 er veiledningshefte for ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet.

Du kan bestille heftet her​

Vi har også laget PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumenter som kan brukes i gjennomføringen av VIP Snakk om det i klasserommet. Disse kan lastes ned her:

  • 3-timersopplegg for lærere 
  • 3-timersopplegg for lærere (tilpasset tekniske yrkesfag) (Word-fil). 
  • 5-timersopplegg i norsk og samfunnskunnskap​
  • 2-timersopplegg for ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet. 


Ellers er elevheftet «VIP Snakk om det» nå oversatt til engelsk, nynorsk og nordsamisk. Hefter kan bestilles her.