HELSENORGE

Akuttmottaket, Kongsberg sykehus

Akuttmottaket tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp, ved akutt sykdom eller skade hele døgnet. På Akuttmottaket blir du møtt av lege og sykepleier som gjør de først undersøkelser og vurderinger av din situasjon.

 

 
Denne systematiske sorteringen av pasientene (triagering) er viktig for å sikre at de pasientene som har størst behov for undersøkelse og behandling, får hjelp først. Etter undersøkelser stilles det en diagnose, og behandling settes i gang. Pasienten flyttes så over til annen avdeling, ligger til observasjon, eller sendes hjem.

Fant du det du lette etter?