Kirurgisk avdeling, Kongsberg sykehus

Ved Kirurgisk avdeling på Kongsberg sykehus behandler vi pasienter innen fagområdene mage/tarm, kar og urologi. Utredning og oppfølgning skjer på en moderne og hyggelig poliklinikk. Operasjoner utføres poliklinisk, dagkirurgisk og som inneliggende pasient, avhengig av pasientens allmenntilstand og diagnose. Anestesiseksjonen, smertepoliklinikken, og intensivseksjonen er også en del av Kirurgisk avdeling.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Pasientene går inn hovedinngangen og henvender seg i Servicetorget for frammøteregistrering og videre informasjon om oppmøtested.
Telefon
Inntakskontor: 32 72 56 49 / Sentralbord: 03525
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Kongsberg sykehus
Besøksadresse
Drammensveien 4, 3612 Kongsberg(Kart)
Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525 eller 32 72 55 00
Det er ikke dyrere å ringe til femsifret nummer enn til vanlig telefonnummer.

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehuset har ikke apotek for pasienter, pårørende og publikum.

Avbestille eller endre time

Besøkstider / visittider

​Besøkstider Kongsberg sykehus

Besøksregler i koronapandemien:

På grunn av koronapandemien er Vestre Viken og alle våre behandlingssteder og avdelinger i beredskap. Dette betyr at det er en rekke endringer fra hvordan ting fungerer ved normal drift. Dette påvirker blant annet muligheter og prosedyrer for besøk.

Det er besøksrestriksjoner pga. situasjonen rundt koronasmitte i Norge og at sykehuset er i beredskap. Se mer info her.

   

Besøksregler ved normal drift:

Sykehuset er ikke i normal drift, men i beredskap. Derfor er det reglene for besøk du finner via lenken over som gjelder nå, men ved normal drift gjelder følgende regler for besøk:

Fødeavdelingens besøkstider er kl. 13:00-14.30  og kl. 17.00-19:00. 

Den daglige besøkstiden på sengepostene er vanligvis mellom kl. 13:00-19:00.

Ta kontakt med personalet for å avklare om det passer med besøk eller ikke. Barn er velkommen sammen med voksne.

Vent med å komme på besøk hvis du selv er syk

Vi ber om at du venter med å komme på sykebesøk hvis du selv er syk, for eksempel har omgangssyke eller er forkjølet.

Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

Gebyr hvis du ikke møter til timen

Vestre Viken og alle våre behandlingssteder er i beredskap på grunn av koronapandemien. Dette medfører en rekke endringer fra drift i en normal situasjon.

I forbindelse med koronaviruspandemien er det bestemt i «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta» «§ 7 Gebyr når pasienten ikkje møter», at det ikke er anledning til å kreve gebyr fra pasienter for manglende oppmøte under koronarsituasjonen. Dette gjelder frem til 1. september 2020.

Vi er for tiden i en beredskapssituasjon, ikke en normal situasjon, men etter koronasituasjonen vil det være følgende som gjelder:

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før. Sier du ikke ifra innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel.

 I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta evt. med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Har du fått frikort? Husk å ta det med til timen

Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort hos helsenorge.no

Ta med bankkort
Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss.

Blomster

​Blomster på Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus er et blomsterfritt sykehus. Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er det ikke tillatt på Kongsberg. Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster. Et tips kan være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.

Dekning av reiseutgifter

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Hjemreise - hva må du huske på før du drar hjem fra sykehuset?

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen

Tips til hva du kan spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Kiosk og kafe

Kiosk og kafé på Kongsberg sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende har mulighet til å kjøpe mat i kafeene på sykehusene. Her finner du også lesestoff og andre typiske kioskvarer.

Spesielle åpningstider

Åpningstider for kiosken:

Mandag–fredag: kl. 10:00–17:00.
Lørdag–søndag: Stengt.

Åpningstider for kantina:

Mandag–fredag: kl. 09:00–13:00.
Lørdag–søndag: stengt.

 

Normale åpningstider:

Mandag–fredag kl. 09:00–19:00.

Stengt lørdag, søndag og helligdager. Automater med mat og drikke er tilgjengelig og Servicetorget har salg av enkelte varer.

Kjæledyr og andre dyr

​Det er ikke tillatt å ha med dyr inn i noen av våre lokaler. Dette av hensyn til allergikere og strenge hygienekrav. Forbudet gjelder ikke servicehunder.

Ta kontakt med avdelingen du skal til dersom du har behov for å ha med servicehund

Koronavirus / Coronavirus - hjelp oss å hindre smitte

Koronavirus / Coronavirus

Andre virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Mat, drikke og ernæring

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Pris/kostnad

Mat som serveres til pasienter koster ikke pasienten noe.
Du kan også kjøpe mat selv ved kantiner, kiosker og automater. Da informeres det om hvor mye det koster på stedet.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.

Mat til pasienter på dagbehandling eller en kort tur innom sykehuset

Vi serverer et måltid etter behandling ved de fleste avdelinger med dagbehandling over flere timer.

Mat til pårørende og besøkende

Det finnes kantiner, kiosker og automater på sykehusene. Der har alle anledning til å kjøpe mat og drikke. Pris oppgis på stedet. Automatene er døgnåpne.

Ansatte, pårørende og andre besøkende har ikke anledning til å forsyne seg fra maten til pasientene. Dette gjelder også der det er selvbetjening for pasientene. I spesielle tilfeller kan helsepersonell servere mat til pårørende.

Åpningstider for kantiner og kiosker kan du se her

Minibank

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

Mobiltelefon

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon ved sykehuset. Vi oppfordrer imidlertid alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Det er et gratis trådløst nettverk for pasienter, pårørende og besøkende på sykehuset som du kan koble deg til fra din smarttelefon.

Offentlig transport til og fra sykehuset

​Offentlig transport til og fra Kongsberg sykehus

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om transporttilbud

Besøksadresse: Drammensveien 4, Kongsberg.

Kongsberg sykehus ligger i gangavstand fra Kongsberg sentrum. Fra togstasjonen i Kongsberg tar det rundt 15 minutter å gå.

Du kan ta buss til sykehuset. Timeekspressen, linje 1 mellom Oslo og Notodden, stanser like utenfor sykehuset. Stoppestedet heter Kongsberg sykehus.

Parfyme på sykehusene

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering

​Parkering ved Kongsberg sykehus

Generell info

Det er parkeringsmuligheter for besøkende ved hovedinngangen til sykehuset, samt foran Kongsberg distriktpsykiatrisk senter (KDPS) og på parkeringsplassen nedenfor legevakten.

Det er stort press på plassene, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Alternativ parkering

Hvis du ikke finner ledig parkeringsplass ved sykehuset ligger det parkeringshus ved Stortorvet kjøpesenter, hvor det ofte er ledig kapasitet.

Parkeringshuset ligger som nabo til sykehuset, på andre siden av E134 og jernbanen. Det er mulig å gå fra parkeringshuset til sykehuset, men det utføres byggearbeider på Sildetomta langs med E134. I forbindelse med byggearbeidene er gangveien som går langs med E134 og Sildetomta stengt, slik at det ikke er mulig å gå den vanlige ruten langs med E134.

Istedenfor den normale gangveien må du gå langs med Stasjonsbakken og Storgata, slik at du går rundt Stortorvet kjøpesenter. Derfra krysser du over E134 inn til sykehusområdet. Den normale ruten, som er stengt, er merket i rødt, og forslag til alternativ rute er merket med blå prikker på kartet under. Beregn ca. 20 minutter å gå.

Kart over området rundt sykehuset, Sildetomta og Stortorvet kjøpesenter, der normal og alternativ gangvei er merket.

Kart over området rundt sykehuset, Sildetomta og Stortorvet kjøpesenter, der normal og alternativ gangvei er merket.

 

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter opp til 5 timer. Se skiltingen der du parkerer.

De vanlige parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning. Derfor er det kun lov å stå 15 minutter på disse plassene. HC-plassene som også ligger i nærheten av hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort og kontanter.
Enkelte steder er det også mulig å betale med parkerings-app.

Tidsrommet du må betale innenfor og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Aimo Park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. På sykehusets parkeringsplasser er det regulert parkeringstid og kostnad i perioden fra kl. 06:00 til kl. 19:00. Se skiltingen og info på automatene for plassen du skal parkere på.

Mer info om priser for parkering på Kongsberg sykehus sine parkeringsområder finner du på Aimo Parks nettsted

Mer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Kongsberg kommunes nettsted

Mer info om priser for parkering i parkeringshus ved Stortorvet kjøpesenter finner du på OneParks nettsted

NB! Det er egne ordninger for ansatte.

   

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Mottar du en bot du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Aimo Park, ikke sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Pasienter og besøkende ved Kongsberg sykehus har ikke tilgang til parkeringsplass med ladestasjon for el-bil og det er ikke gratis parkering for el-biler på de vanlige parkeringsplassene.
 

Handikapp-parkering

Det er tre plasser merket for HC-parkering ved hovedinngangen og to ved Kongsberg distriktpsykiatriske senter (KDPS).

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.
 

Blodgivere

Langs med modulbrakken ved sykehuset er det reservert to parkeringsplasser for blodgivere. Plassene er merket med skilt.

Blodgivere oppgir bilnummer hos Servicetorget / Resepsjonen, eller registrerer seg i parkeringskiosken på laboratoriet for gratis parkering. Registreringen skjer elektronisk og du mottar ikke noe parkeringsbevis for blodgivere fordi registreringen ligger inne i parkeringssystemet for de som kontrollerer parkeringsplassene.

Pasienthotell

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillatt å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Sykehusoppholdet - hva bør du ta med deg?

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

På sykehus er streng hygiene en viktig faktor for å kunne gi god behandling til våre pasienter. Det er derfor et generelt forbud mot å ta med dyr inn i bygninger på sykehusområdet.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

WiFi - Trådløst nettverk

Slik kobler du til trådløst internett på sykehuset:

1. Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2. Velg nettverket «SykehusGjest» eller «HelseSorOst»

3. Når du er koblet til åpnes et vindu der du må opprette ny bruker. Dersom det ikke kommer opp nytt vindu må du åpne nettleseren på nytt for å opprette og aktivere brukeren din.

4. Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5. Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn

Nå er du koblet til og kan surfe på gjestenettverket.

Merk
Dersom du bruker mobiltelefon eller nettbrett med 4G, Bluetooth eller annen nettverksoppkobling kan disse noen ganger koble deg på et annet nettverk. Derfor bør du prøve å skru av dette hvis du har problemer.

Bruker du mobiltelefon eller nettbrett kan fremgangsmåten variere noe utfra hvilken nettleser du bruker. Noen ganger må man skrive inn en nettadresse for at startsiden for gjestenettverket skal vises. For eksempel: www. vestreviken.no

Abort, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/abort-kongsberg-sykehusAbort, Kongsberg sykehusAAbortAbortAbortAbort
Blodpropp før eller i svangerskapet, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodpropp-for-eller-i-svangerskapet-kongsberg-sykehusBlodpropp før eller i svangerskapet, Kongsberg sykehusBBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapet
Blødning sent i svangerskapet, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodning-sent-i-svangerskapet-kongsberg-sykehusBlødning sent i svangerskapet, Kongsberg sykehusBBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapet
Brudd i ankel, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-ankel-kongsberg-sykehusBrudd i ankel, Kongsberg sykehusBAnkelbruddAnkelbruddAnkelbruddAnkelbrudd
Brudd i foten, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-foten-kongsberg-sykehusBrudd i foten, Kongsberg sykehusBFotbruddFotbruddFotbruddFotbrudd
Brudd i håndledd, behandling med gips, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-behandling-med-gips-kongsberg-sykehusBrudd i håndledd, behandling med gips, Kongsberg sykehusBHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gipsHåndleddsbrudd, behandling med gips
Brudd i håndledd, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-kongsberg-sykehusBrudd i håndledd, Kongsberg sykehusBHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbruddHåndleddsbrudd
Brudd i håndledd, operasjon med innvendig plate, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-operasjon-med-innvendig-plate-kongsberg-sykehusBrudd i håndledd, operasjon med innvendig plate, Kongsberg sykehusBHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plateHåndleddsbrudd, operasjon med innvendig plate
Brudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-handledd-operasjon-med-utvendig-ramme-kongsberg-sykehusBrudd i håndledd, operasjon med utvendig ramme, Kongsberg sykehusBHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig rammeHåndleddsbrudd, operasjon med utvendig ramme
Brudd i kne, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-kne-kongsberg-sykehusBrudd i kne, Kongsberg sykehusBBrudd - KnebruddBrudd - KnebruddBrudd - KnebruddBrudd - Knebrudd
Brudd i legg, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-legg-kongsberg-sykehusBrudd i legg, Kongsberg sykehusBBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - Leggbrudd
Brudd i overarm, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-overarm-kongsberg-sykehusBrudd i overarm, Kongsberg sykehusBOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbruddOverarmsbrudd
Brudd i skulder, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-skulder-kongsberg-sykehusBrudd i skulder, Kongsberg sykehusBSkulderbruddSkulderbruddSkulderbruddSkulderbrudd
Brudd i underarm, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-underarm-kongsberg-sykehusBrudd i underarm, Kongsberg sykehusBUnderarmsbruddUnderarmsbruddUnderarmsbruddUnderarmsbrudd
Bukveggsbrokk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/bukveggsbrokk-kongsberg-sykehusBukveggsbrokk, Kongsberg sykehusBBukveggsbrokkBukveggsbrokkBukveggsbrokkBukveggsbrokk
Cystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøret, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/cystoskopi-undersokelse-av-urinbleren-og-urinroret-kongsberg-sykehusCystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøret, Kongsberg sykehusCCystoskopiCystoskopiCystoskopiCystoskopi
Diabetes og svangerskap, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-kongsberg-sykehusDiabetes og svangerskap, Kongsberg sykehusDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Dupuytrens kontraktur - operasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-operasjon-kongsberg-sykehusDupuytrens kontraktur - operasjon, Kongsberg sykehusDDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjon
Eggstokkreft - operasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/eggstokkreft-operasjon-kongsberg-sykehusEggstokkreft - operasjon, Kongsberg sykehusEEggstokkreft - operasjonEggstokkreft - operasjonEggstokkreft - operasjonEggstokkreft - operasjon
Eggstokkreft​, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/eggstokkreft-kongsberg-sykehusEggstokkreft​, Kongsberg sykehusEEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreft
Endetarmsfremfall, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/endetarmsfremfall-kongsberg-sykehusEndetarmsfremfall, Kongsberg sykehusEEndetarmsfremfall - operasjonEndetarmsfremfall - operasjonEndetarmsfremfall - operasjonEndetarmsfremfall - operasjon
Epiduralbedøvelse, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/epiduralbedovelse-kongsberg-sykehusEpiduralbedøvelse, Kongsberg sykehusEEpiduralbedøvelseEpiduralbedøvelseEpiduralbedøvelseEpiduralbedøvelse
Fjerning av cyste på eggstokk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-cyste-pa-eggstokk-kongsberg-sykehusFjerning av cyste på eggstokk, Kongsberg sykehusFCyste på eggstokker - operasjonCyste på eggstokker - operasjonCyste på eggstokker - operasjonCyste på eggstokker - operasjon
Fjerning av falsk mandel (adenotomi), Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-falsk-mandel-adenotomi-kongsberg-sykehusFjerning av falsk mandel (adenotomi), Kongsberg sykehusFFjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)
Fjerning av galleblære, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-galleblere-kongsberg-sykehusFjerning av galleblære, Kongsberg sykehusFFjerning av galleblæreFjerning av galleblæreFjerning av galleblæreFjerning av galleblære
Fjerning av livmorslimhinnen (endometrieablasjon), Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-livmorslimhinnen-endometrieablasjon-kongsberg-sykehusFjerning av livmorslimhinnen (endometrieablasjon), Kongsberg sykehusFFjerning av livmorslimhinnen - EndometrieablasjonFjerning av livmorslimhinnen - EndometrieablasjonFjerning av livmorslimhinnen - EndometrieablasjonFjerning av livmorslimhinnen - Endometrieablasjon
Fjerning av livmortapp (konisering), Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-livmortapp-konisering-kongsberg-sykehusFjerning av livmortapp (konisering), Kongsberg sykehusFFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, konisering
Framfall av skjede/livmor, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/framfall-av-skjedelivmor-kongsberg-sykehusFramfall av skjede/livmor, Kongsberg sykehusFFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmor
Fødsel og barsel, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-kongsberg-sykehusFødsel og barsel, Kongsberg sykehusFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Gallestein, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gallestein-kongsberg-sykehusGallestein, Kongsberg sykehusGGallesteinGallesteinGallesteinGallestein
Ganglion på foten, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/ganglion-pa-foten-kongsberg-sykehusGanglion på foten, Kongsberg sykehusGGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fot
Ganglion på hånden, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/ganglion-pa-handen-kongsberg-sykehusGanglion på hånden, Kongsberg sykehusGGanglion, HåndGanglion, HåndGanglion, HåndGanglion, Hånd
Gastroskopi, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gastroskopi-kongsberg-sykehusGastroskopi, Kongsberg sykehusGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Gipsbehandling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gipsbehandling-kongsberg-sykehusGipsbehandling, Kongsberg sykehusGGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandling
Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-kikkhullskirurgi-kongsberg-sykehusGynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Kongsberg sykehusGGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgi
Gynekologisk kreft - åpen kirurgi, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-apen-kirurgi-kongsberg-sykehusGynekologisk kreft - åpen kirurgi, Kongsberg sykehusGGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgi
Gynekologisk undersøkelse, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-kongsberg-sykehusGynekologisk undersøkelse, Kongsberg sykehusGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Hallux Valgus fot, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hallux-valgus-fot-kongsberg-sykehusHallux Valgus fot, Kongsberg sykehusHHallux valgusHallux valgusHallux valgusHallux valgus
Hammertå fot, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hammerta-fot-kongsberg-sykehusHammertå fot, Kongsberg sykehusHRoaŋkke juolgesuorbmaHammertåHammertåHammertå
Hemoroider - operasjon HAL, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hemoroider-operasjon-hal-kongsberg-sykehusHemoroider - operasjon HAL, Kongsberg sykehusHHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HAL
Hemoroider - operasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hemoroider-operasjon-kongsberg-sykehusHemoroider - operasjon, Kongsberg sykehusHHemoroider - operasjonHemoroider – operasjonHemoroider - operasjonHemoroider - operasjon
Hemoroider, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hemoroider-kongsberg-sykehusHemoroider, Kongsberg sykehusHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroider
Hoftebruddsoperasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hoftebruddsoperasjon-kongsberg-sykehusHoftebruddsoperasjon, Kongsberg sykehusHHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjon
Hofteproteseoperasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-kongsberg-sykehusHofteproteseoperasjon, Kongsberg sykehusHHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)
Igangsetting av fødsel, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-kongsberg-sykehusIgangsetting av fødsel, Kongsberg sykehusIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisersnitt, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/keisersnitt-kongsberg-sykehusKeisersnitt, Kongsberg sykehusKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Kirurgisk abort, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/kirurgisk-abort-kongsberg-sykehusKirurgisk abort, Kongsberg sykehusKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kneproteseoperasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/kneproteseoperasjon-kongsberg-sykehusKneproteseoperasjon, Kongsberg sykehusKKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjon
Korsbåndsoperasjon, fremre korsbånd, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/korsbandsoperasjon-fremre-korsband-kongsberg-sykehusKorsbåndsoperasjon, fremre korsbånd, Kongsberg sykehusKKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjon
Lite liv i svangerskapet, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/lite-liv-i-svangerskapet-kongsberg-sykehusLite liv i svangerskapet, Kongsberg sykehusLLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapet
Livmorhalskreft​, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/livmorhalskreft-kongsberg-sykehusLivmorhalskreft​, Kongsberg sykehusLGoaŧŧočottaborasdávdaLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreft
Livmorkreft​, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/livmorkreft-kongsberg-sykehusLivmorkreft​, Kongsberg sykehusLGoaŧŧoborasdávdaLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreft
Lyskebrokk voksne - operasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/lyskebrokk-voksne-operasjon-kongsberg-sykehusLyskebrokk voksne - operasjon, Kongsberg sykehusLBuođgaguskka čuohpadeapmiLyskebrokkoperasjon hos voksneLyskebrokkoperasjon hos voksneLyskebrokkoperasjon hos voksne
Medikamentell abort på sykehus, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/medikamentell-abort-pa-sykehus-kongsberg-sykehusMedikamentell abort på sykehus, Kongsberg sykehusMAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehuset
Medikamentell hjemmeabort, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/medikamentell-hjemmeabort-kongsberg-sykehusMedikamentell hjemmeabort, Kongsberg sykehusMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Narkose, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/narkose-kongsberg-sykehusNarkose, Kongsberg sykehusNNarkoseNarkoseNarkoseNarkose
Navlebrokk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/navlebrokk-kongsberg-sykehusNavlebrokk, Kongsberg sykehusNNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokk
Operasjon framfall av livmor, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/operasjon-framfall-av-livmor-kongsberg-sykehusOperasjon framfall av livmor, Kongsberg sykehusOFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjon
Overvekt og svangerskap, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/overvekt-og-svangerskap-kongsberg-sykehusOvervekt og svangerskap, Kongsberg sykehusOOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskap
Overvåkning av barn i mors mage, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/overvakning-av-barn-i-mors-mage-kongsberg-sykehusOvervåkning av barn i mors mage, Kongsberg sykehusOOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse), Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/perifere-nerveblokader-lokalbedovelse-kongsberg-sykehusPerifere nerveblokader (lokalbedøvelse), Kongsberg sykehusPPerifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)
Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon), Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/reduksjon-av-livmorslimhinnen-endometriereseksjon-kongsberg-sykehusReduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon), Kongsberg sykehusRReduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)
Rektoskopi, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/rektoskopi-kongsberg-sykehusRektoskopi, Kongsberg sykehusRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopi
Rutineultralyd, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/rutineultralyd-kongsberg-sykehusRutineultralyd, Kongsberg sykehusRUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet
Slitasje i tommelens rotledd, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/slitasje-i-tommelens-rotledd-kongsberg-sykehusSlitasje i tommelens rotledd, Kongsberg sykehusSTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasje
Svangerskap, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskap-kongsberg-sykehusSvangerskap, Kongsberg sykehusSGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Svangerskapsdiabetes, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskapsdiabetes-kongsberg-sykehusSvangerskapsdiabetes, Kongsberg sykehusSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Svangerskapsforgiftning, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskapsforgiftning-kongsberg-sykehusSvangerskapsforgiftning, Kongsberg sykehusSSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftning
Svangerskapskløe, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskapskloe-kongsberg-sykehusSvangerskapskløe, Kongsberg sykehusSSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløe
Svangerskapskvalme, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskapskvalme-kongsberg-sykehusSvangerskapskvalme, Kongsberg sykehusSSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalme
Tilvekstkontroll, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/tilvekstkontroll-kongsberg-sykehusTilvekstkontroll, Kongsberg sykehusTTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontroll
Triggerfinger, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/triggerfinger-kongsberg-sykehusTriggerfinger, Kongsberg sykehusTTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfinger
Urinlekkasje hos kvinner - operasjon ved anstrengelseslekkasje, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinner-operasjon-ved-anstrengelseslekkasje-kongsberg-sykehusUrinlekkasje hos kvinner - operasjon ved anstrengelseslekkasje, Kongsberg sykehusUUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasje
Urinlekkasje hos kvinner, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinner-kongsberg-sykehusUrinlekkasje hos kvinner, Kongsberg sykehusUUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinner
Vaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barn, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-berer-et-rhd-positivt-barn-kongsberg-sykehusVaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barn, Kongsberg sykehusVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.
Åreknuter - operasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/areknuter-operasjon-kongsberg-sykehusÅreknuter - operasjon, Kongsberg sykehusÅÅreknuteoperasjonÅreknuteoperasjonÅreknuteoperasjonÅreknuteoperasjon

Anestesiseksjonen, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/anestesiseksjonen-kongsberg-sykehusAnestesiseksjonen, Kongsberg sykehus
Fødeavdelingen, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/fodeavdelingen-kongsberg-sykehusFødeavdelingen, Kongsberg sykehus
Intensiv, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/intensiv-kongsberg-sykehusIntensiv, Kongsberg sykehus
Kirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-kongsberg-sykehusKirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehus
Operasjon, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/operasjon-kongsberg-sykehusOperasjon, Kongsberg sykehus
Smertepoliklinikken, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/smertepoliklinikken-kongsberg-sykehusSmertepoliklinikken, Kongsberg sykehus
Øre-, nese-, halsavdelingen, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/ore-nese-halsavdelingen-kongsberg-sykehusØre-, nese-, halsavdelingen, Kongsberg sykehus

Fant du det du lette etter?