HELSENORGE

Fødeavdelingen, Kongsberg sykehus

Vi på fødeavdelingen ønsker deg velkommen til en helhetlig fødselsomsorg i trygge og rolige omgivelser. Fødeavdelingen på Kongsberg sykehus er en kombinert føde- og barselavdeling som tar i mot fødende fra svangerskapsuke 36. Ved fødselsstart før dette, vil kvinnen sendes til Drammen sykehus.

Fant du det du lette etter?