HELSENORGE

Ortopedisk avdeling, Kongsberg sykehus

På ortopedisk avdeling behandler vi pasienter innen de fleste ortopediske områder for befolkningen i vårt opptaksområde. Vi har både akuttilbud og planlagt virksomhet for poliklinikk, dagkirurgi og heldøgnspasienter.

Fant du det du lette etter?