Kirugisk avdeling, Ringerike sykehus

Ved Kirurgisk avdeling på Ringerike sykehus behandler vi pasienter innenfor flere kirurgiske spesialiteter som, gynekologi, gastro- / generell kirurgi, urologi og ortopedi. Avdelingen består av både poliklinikk, dagbehandling og sengeposter. Vi har både planlagte og akutte innleggelser. Sykehusets akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsavdeling er også en del av kirurgisk avdeling.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
De kirurgiske avdelingene på Ringerike sykehus er lokalisert flere steder på sykehuset.
Telefon
Sentralbord 03525
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Ringerike sykehus
Besøksadresse
Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss(Kart)
Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525 eller 32 11 60 00
Det er ikke dyrere å ringe til femsifret nummer enn til vanlig telefonnummer.
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehuset har ikke apotek for pasienter, pårørende og publikum.

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.

Informasjon om hvor og når du skal møte finner du på innkallingsbrevet ditt.

Du kan avlyse eller endre avtalt time på to måter:
 

1. Time til innleggelse på sykehus

Hvis du skal legges inn på sykehus og vil avlyse timen eller endre tidspunkt, ring avdelingen og gi beskjed. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet du har mottatt, eller på avdelingssiden til avdelingen du skal møte hos. Du kan eventuelt ringe sentralbordet på telefon 03525 og be om å bli satt over til avdelingen du skal til.

2. Time til poliklinikk, dagbehandling eller røntgen

Hvis du har time ved en av våre poliklinikker, skal til dagbehandling eller ta røntgenbilde (MR/CT/annen bildediagnostikk), kan du logge deg inn på minjournal.no og gjøre endringer der.  Avdelingene får dessverre ikke svart deg via Min Journal, men sender deg nytt innkallingsbrev i posten.

MERK

 • Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier som Facebook, Twitter eller liknende. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

 • Avbestiller du timen for sent må du betale gebyr.

 • Mange av våre avdelinger har lange ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Besøkstider / visittider

​Besøkstider Ringerike sykehus

Besøksregler i koronapandemien:

På grunn av koronapandemien er Vestre Viken og alle våre behandlingssteder og avdelinger i beredskap. Dette betyr at det er en rekke endringer fra hvordan ting fungerer ved normal drift. Dette påvirker blant annet muligheter og prosedyrer for besøk.

Det er besøksrestriksjoner pga. situasjonen rundt koronasmitte i Norge og at sykehuset er i beredskap. Se mer info her.

   

Besøksregler ved normal drift:

Sykehuset er ikke i normal drift, men i beredskap. Derfor er det reglene for besøk du finner via lenken over som gjelder nå, men ved normal drift gjelder følgende regler for besøk:

Vi har ingen faste tider, det er alltid besøksmuligheter. Henvend deg til vaktrommet ved avdelingen når du kommer.

På Føde- og barselavdelingen har vi åpen besøkstid for far og søsken, men ta hensyn til dem du eventuelt deler rom med. Det er hviletid for mor og barn kl. 13:30-15:30.

Vent med å komme på besøk hvis du selv er syk

Vi ber om at du venter med å komme på sykebesøk hvis du selv er syk, for eksempel har omgangssyke eller er forkjølet.

Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

Gebyr hvis du ikke møter til timen

Vestre Viken og alle våre behandlingssteder er i beredskap på grunn av koronapandemien. Dette medfører en rekke endringer fra drift i en normal situasjon.

I forbindelse med koronaviruspandemien er det bestemt i «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta» «§ 7 Gebyr når pasienten ikkje møter», at det ikke er anledning til å kreve gebyr fra pasienter for manglende oppmøte under koronarsituasjonen. Dette gjelder frem til 1. september 2020.

Vi er for tiden i en beredskapssituasjon, ikke en normal situasjon, men etter koronasituasjonen vil det være følgende som gjelder:

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før. Sier du ikke ifra innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel.

 I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta evt. med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Har du fått frikort? Husk å ta det med til timen

Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort hos helsenorge.no

Ta med bankkort
Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss.

Blomster

​Blomster på Ringerike sykehus

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er lungeavdelingen L3 blomsterfri. Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster på denne avdelingen. Et tips kan også være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.

Dekning av reiseutgifter

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Hjemreise - hva må du huske på før du drar hjem fra sykehuset?

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen

Tips til hva du kan spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Kiosk og kafe

​Kiosk og kafé på Ringerike sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende har mulighet til å kjøpe mat i kafeene på sykehusene. Her finner du også lesestoff og andre typiske kioskvarer.

Spesielle åpningstider

Åpningstider for kiosken:

Mandag–fredag: kl. 10:00–17:00.
Lørdag–søndag: kl. 11:00–17:00.


   

Normale åpningstider:

Mandag–fredag: kl. 09:00–19:00.
Lørdag og søndag: 11:00–17:00.

Automater med mat og drikke er tilgjengelig og Servicetorget har salg av enkelte varer.

Kjæledyr og andre dyr

​Det er ikke tillatt å ha med dyr inn i noen av våre lokaler. Dette av hensyn til allergikere og strenge hygienekrav. Forbudet gjelder ikke servicehunder.

Ta kontakt med avdelingen du skal til dersom du har behov for å ha med servicehund

Koronavirus / Coronavirus - hjelp oss å hindre smitte

Koronavirus / Coronavirus

Andre virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Mat, drikke og ernæring

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Pris/kostnad

Mat som serveres til pasienter koster ikke pasienten noe.
Du kan også kjøpe mat selv ved kantiner, kiosker og automater. Da informeres det om hvor mye det koster på stedet.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.

Mat til pasienter på dagbehandling eller en kort tur innom sykehuset

Vi serverer et måltid etter behandling ved de fleste avdelinger med dagbehandling over flere timer.

Mat til pårørende og besøkende

Det finnes kantiner, kiosker og automater på sykehusene. Der har alle anledning til å kjøpe mat og drikke. Pris oppgis på stedet. Automatene er døgnåpne.

Ansatte, pårørende og andre besøkende har ikke anledning til å forsyne seg fra maten til pasientene. Dette gjelder også der det er selvbetjening for pasientene. I spesielle tilfeller kan helsepersonell servere mat til pårørende.

Åpningstider for kantiner og kiosker kan du se her

Minibank

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

Mobiltelefon

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon ved sykehuset. Vi oppfordrer imidlertid alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Det er et gratis trådløst nettverk for pasienter, pårørende og besøkende på sykehuset som du kan koble deg til fra din smarttelefon.

Offentlig transport til og fra sykehuset

​Offentlig transport til og fra Ringerike sykehus

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om transporttilbud

Besøksadresse: Arnold Dybjords vei 1, Hønefoss.

Ringerike sykehus ligger like ved E16 i Hønefoss. Fra Hønefoss sentrum kan du ta buss nummer 228 til sykehuset. Brakar har ekspressbuss fra Oslo til Hønefoss (linje 200), som stopper utenfor sykehuset. Stoppestedet heter "Ringerike sykehus".

Parfyme på sykehusene

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering

Parkering ved Ringerike sykehus

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

 

Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter opp til 3–5 timer. Se skiltingen der du parkerer.

De vanlige parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning. Derfor er det kun lov å stå 15 minutter på disse plassene. HC-plassene som også ligger i nærheten av hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort og kontanter.
Enkelte steder er det også mulig å betale med parkerings-app.

Parkeringsplass for besøkende (P1 og P2) er avgiftsbelagt mandag–fredag mellom kl. 08:00 og kl. 16:00.

Parkering i P-hus (P1) er avgiftsbelagt mandag–fredag mellom kl. 09:00 og kl. 16:00.

På ”Røde dager” i kalenderen utføres ikke parkeringskontroll på plass: P1, P2, P3, P4 eller P6.

Tidsrommet du må betale innenfor og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Aimo Park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skiltingen og info på automatene.

Mer info om priser for parkering på Ringerike sykehus sine parkeringsområder finner du på Aimo Parks nettsted

Mer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Ringerike kommunes nettsted

NB! Det er egne ordninger for ansatte.

    

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du få kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringstjenesten til parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Aimo Park, ikke sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Pasienter og besøkende ved Ringerike sykehus har tilgang til 6 plasser med ladestasjon for el-bil.

Alle ladbare motorvogner har tilgang til å benytte ladeplasser for el-bil på parkeringsplassene for besøkende. Dette inkluderer også ladbar hybrid.

På ansattplassene er det kun el-bil som kan lade.

Plassene for el-bil er ikke reserverte.

På plassene for el-bil er det tilgang til å lade med vanlig støpsel alle steder.

Parkeringstiden er begrenset til 3–5 timer, som på normale parkeringsplasser.

Det er ikke gratis parkering for el-biler på plasser for el-bil, eller på vanlige parkeringsplasser. Det finnes unntak for dette på kommunale parkeringsplasser. Se skiltingen der du parkerer.
 

Handikapp-parkering

Det er flere plasser for handikapp-parkering ved Ringerike sykehus.

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.
 

Blodgivere

Blodgivere som har registrert seg som giver hos sykehuset kan parkere på alle oppmerkede plasser.

Blodgivere oppgir bilnummer hos Servicetorget / Resepsjonen for gratis parkering.

Pasienthotell

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillatt å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Sykehusoppholdet - hva bør du ta med deg?

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

På sykehus er streng hygiene en viktig faktor for å kunne gi god behandling til våre pasienter. Det er derfor et generelt forbud mot å ta med dyr inn i bygninger på sykehusområdet.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

WiFi - Trådløst nettverk

Slik kobler du til trådløst internett på sykehuset:

1. Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2. Velg nettverket «SykehusGjest» eller «HelseSorOst»

3. Når du er koblet til åpnes et vindu der du må opprette ny bruker. Dersom det ikke kommer opp nytt vindu må du åpne nettleseren på nytt for å opprette og aktivere brukeren din.

4. Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5. Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn

Nå er du koblet til og kan surfe på gjestenettverket.

Merk
Dersom du bruker mobiltelefon eller nettbrett med 4G, Bluetooth eller annen nettverksoppkobling kan disse noen ganger koble deg på et annet nettverk. Derfor bør du prøve å skru av dette hvis du har problemer.

Bruker du mobiltelefon eller nettbrett kan fremgangsmåten variere noe utfra hvilken nettleser du bruker. Noen ganger må man skrive inn en nettadresse for at startsiden for gjestenettverket skal vises. For eksempel: www. vestreviken.no

Abort - Spontan abort og missed abortion, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/abort-spontan-abort-og-missed-abortion-ringerike-sykehusAbort - Spontan abort og missed abortion, Ringerike sykehusAAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortionAbort - spontan abort og missed abortion
Abort, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/abort-ringerike-sykehusAbort, Ringerike sykehusAAbortAbortAbortAbort
Aktiv overvåkning av prostata, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/aktiv-overvakning-av-prostata-ringerike-sykehusAktiv overvåkning av prostata, Ringerike sykehusAProstatakreft - aktiv overvåkingProstatakreft - aktiv overvåkingProstatakreft - aktiv overvåkingProstatakreft - aktiv overvåking
Aktiv overvåkning testikkelkreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/aktiv-overvakning-testikkelkreft-ringerike-sykehusAktiv overvåkning testikkelkreft, Ringerike sykehusAAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreft
Arrbrokk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/arrbrokk-ringerike-sykehusArrbrokk, Ringerike sykehusAArrbrokkArrbrokkArrbrokkArrbrokk
BCG-instillasjon i blære, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/bcg-instillasjon-i-blere-ringerike-sykehusBCG-instillasjon i blære, Ringerike sykehusBBlærekreft - BCG-instillasjon i blæreBlærekreft - BCG-instillasjon i blæreBlærekreft - BCG-instillasjon i blæreBlærekreft - BCG-instillasjon i blære
Biopsi (vevsprøve), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/biopsi-vevsprove-ringerike-sykehusBiopsi (vevsprøve), Ringerike sykehusBVevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)
Blindtarmbetennelse, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blindtarmbetennelse-ringerike-sykehusBlindtarmbetennelse, Ringerike sykehusBBlindtarmbetennelseBlindtarmbetennelseBlindtarmbetennelseBlindtarmbetennelse
Blodpropp før eller i svangerskapet, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodpropp-for-eller-i-svangerskapet-ringerike-sykehusBlodpropp før eller i svangerskapet, Ringerike sykehusBBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapet
Blærekreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blerekreft-ringerike-sykehusBlærekreft, Ringerike sykehusBRáhkkoborasdávdaBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Blærekreftoperasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-ringerike-sykehusBlærekreftoperasjon, Ringerike sykehusBBlærekreft – Operasjon, cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)Blærekreft – Operasjon, cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)Blærekreft – Operasjon, cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)Blærekreft – Operasjon, cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)
Blærekreftoperasjon (TURB), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-turb-ringerike-sykehusBlærekreftoperasjon (TURB), Ringerike sykehusBBlærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)Blærekreft - Operasjon, TransUrethral Reseksjon av Blære (TUR-B)
Blødning sent i svangerskapet, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodning-sent-i-svangerskapet-ringerike-sykehusBlødning sent i svangerskapet, Ringerike sykehusBBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapet
Brudd i kne, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-kne-ringerike-sykehusBrudd i kne, Ringerike sykehusBBrudd - KnebruddBrudd - KnebruddBrudd - KnebruddBrudd - Knebrudd
Brudd i legg, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-legg-ringerike-sykehusBrudd i legg, Ringerike sykehusBBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - LeggbruddBrudd - Leggbrudd
Brudd i skulder, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-skulder-ringerike-sykehusBrudd i skulder, Ringerike sykehusBSkulderbruddSkulderbruddSkulderbruddSkulderbrudd
Brudd i underarm, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/brudd-i-underarm-ringerike-sykehusBrudd i underarm, Ringerike sykehusBUnderarmsbruddUnderarmsbruddUnderarmsbruddUnderarmsbrudd
Bukveggsbrokk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/bukveggsbrokk-ringerike-sykehusBukveggsbrokk, Ringerike sykehusBBukveggsbrokkBukveggsbrokkBukveggsbrokkBukveggsbrokk
Bånd på livmorhalsen (Cerclage), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/band-pa-livmorhalsen-cerclage-ringerike-sykehusBånd på livmorhalsen (Cerclage), Ringerike sykehusBBånd på livmorhalsen (Cerclage)Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Bånd på livmorhalsen (Cerclage)
Cystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøret, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/cystoskopi-undersokelse-av-urinbleren-og-urinroret-ringerike-sykehusCystoskopi - undersøkelse av urinblæren og urinrøret, Ringerike sykehusCCystoskopiCystoskopiCystoskopiCystoskopi
Diabetes og svangerskap, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-ringerike-sykehusDiabetes og svangerskap, Ringerike sykehusDSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Divertikkelsykdom i tarm (divertikulitt), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/divertikkelsykdom-i-tarm-divertikulitt-ringerike-sykehusDivertikkelsykdom i tarm (divertikulitt), Ringerike sykehusDDivertikkelsykdom i tarmDivertikkelsykdom i tarmDivertikkelsykdom i tarmDivertikkelsykdom i tarm
Dupuytrens kontraktur - operasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-operasjon-ringerike-sykehusDupuytrens kontraktur - operasjon, Ringerike sykehusDDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjon
Eggstokkreft - operasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/eggstokkreft-operasjon-ringerike-sykehusEggstokkreft - operasjon, Ringerike sykehusEEggstokkreft - operasjonEggstokkreft - operasjonEggstokkreft - operasjonEggstokkreft - operasjon
Eggstokkreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/eggstokkreft-ringerike-sykehusEggstokkreft, Ringerike sykehusEEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreft
Endetarmsfremfall, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/endetarmsfremfall-ringerike-sykehusEndetarmsfremfall, Ringerike sykehusEEndetarmsfremfall - operasjonEndetarmsfremfall - operasjonEndetarmsfremfall - operasjonEndetarmsfremfall - operasjon
Endetarmskreft - operasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/endetarmskreft-operasjon-ringerike-sykehusEndetarmskreft - operasjon, Ringerike sykehusEEndetarmskreft - operasjonEndetarmskreft - operasjonEndetarmskreft - operasjonEndetarmskreft - operasjon
Endetarmskreft - tilbakelegging av tarm, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/endetarmskreft-tilbakelegging-av-tarm-ringerike-sykehusEndetarmskreft - tilbakelegging av tarm, Ringerike sykehusEEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarm
Epiduralbedøvelse, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/epiduralbedovelse-ringerike-sykehusEpiduralbedøvelse, Ringerike sykehusEEpiduralbedøvelseEpiduralbedøvelseEpiduralbedøvelseEpiduralbedøvelse
Fjerning av cyste på eggstokk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-cyste-pa-eggstokk-ringerike-sykehusFjerning av cyste på eggstokk, Ringerike sykehusFCyste på eggstokker - operasjonCyste på eggstokker - operasjonCyste på eggstokker - operasjonCyste på eggstokker - operasjon
Fjerning av falsk mandel - adenotomi, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-falsk-mandel-adenotomi-ringerike-sykehusFjerning av falsk mandel - adenotomi, Ringerike sykehusFFjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)
Fjerning av føflekk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-foflekk-ringerike-sykehusFjerning av føflekk, Ringerike sykehusFFøflekkfjerningFøflekkfjerningFøflekkfjerningFøflekkfjerning
Fjerning av galleblære, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-galleblere-ringerike-sykehusFjerning av galleblære, Ringerike sykehusFFjerning av galleblæreFjerning av galleblæreFjerning av galleblæreFjerning av galleblære
Fjerning av livmorslimhinnen (endometrieablasjon), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-livmorslimhinnen-endometrieablasjon-ringerike-sykehusFjerning av livmorslimhinnen (endometrieablasjon), Ringerike sykehusFFjerning av livmorslimhinnen - EndometrieablasjonFjerning av livmorslimhinnen - EndometrieablasjonFjerning av livmorslimhinnen - EndometrieablasjonFjerning av livmorslimhinnen - Endometrieablasjon
Fjerning av livmortapp (konisering), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-livmortapp-konisering-ringerike-sykehusFjerning av livmortapp (konisering), Ringerike sykehusFFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, konisering
Fjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fjerning-av-lymfekjertler-ved-testikkelkreft-ringerike-sykehusFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft, Ringerike sykehusFFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft
Fjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkrefthttps://vestreviken.no/behandlinger/undersokelse-evt-fjerning-av-testikkel-ringerike-sykehusFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreftFFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreftFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreftFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreftFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft
Forebyggende cellegiftbehandling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/forebyggende-cellegiftbehandling-ringerike-sykehusForebyggende cellegiftbehandling, Ringerike sykehusFCellegiftbehandling - forebyggendeCellegiftbehandling - forebyggendeCellegiftbehandling - forebyggendeCellegiftbehandling - forebyggende
Framfall av skjede/livmor, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/framfall-av-skjedelivmor-ringerike-sykehusFramfall av skjede/livmor, Ringerike sykehusFFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmor
Fødsel og barsel, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-ringerike-sykehusFødsel og barsel, Ringerike sykehusFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Gallestein, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gallestein-ringerike-sykehusGallestein, Ringerike sykehusGGallesteinGallesteinGallesteinGallestein
Galleveiskreft​, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/galleveiskreft-ringerike-sykehusGalleveiskreft​, Ringerike sykehusGSáhppeborasdávdaGalleveiskreftGalleveiskreftGalleveiskreft
Ganglion på hånden, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/ganglion-pa-handen-ringerike-sykehusGanglion på hånden, Ringerike sykehusGGanglion, HåndGanglion, HåndGanglion, HåndGanglion, Hånd
Gipsbehandling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gipsbehandling-ringerike-sykehusGipsbehandling, Ringerike sykehusGGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandling
Gonorébehandling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gonorbehandling-ringerike-sykehusGonorébehandling, Ringerike sykehusGGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandling
Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-kikkhullskirurgi-ringerike-sykehusGynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Ringerike sykehusGGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgi
Gynekologisk kreft - åpen kirurgi, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-apen-kirurgi-ringerike-sykehusGynekologisk kreft - åpen kirurgi, Ringerike sykehusGGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgi
Gynekologisk undersøkelse i narkose, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-i-narkose-ringerike-sykehusGynekologisk undersøkelse i narkose, Ringerike sykehusGGynekologisk undersøkelse i narkoseGynekologisk undersøkelse i narkoseGynekologisk undersøkelse i narkoseGynekologisk undersøkelse i narkose
Gynekologisk undersøkelse, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-ringerike-sykehusGynekologisk undersøkelse, Ringerike sykehusGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Hallux Valgus fot, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hallux-valgus-fot-ringerike-sykehusHallux Valgus fot, Ringerike sykehusHHallux valgusHallux valgusHallux valgusHallux valgus
Hammertå fot, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hammerta-fot-ringerike-sykehusHammertå fot, Ringerike sykehusHRoaŋkke juolgesuorbmaHammertåHammertåHammertå
Hemoroider - operasjon HAL, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hemoroider-operasjon-hal-ringerike-sykehusHemoroider - operasjon HAL, Ringerike sykehusHHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HALHemoroider – operasjon HAL
Hemoroider - operasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hemoroider-operasjon-ringerike-sykehusHemoroider - operasjon, Ringerike sykehusHHemoroider - operasjonHemoroider – operasjonHemoroider - operasjonHemoroider - operasjon
Hemoroider - strikkbehandling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hemoroider-strikkbehandling-ringerike-sykehusHemoroider - strikkbehandling, Ringerike sykehusHHemoroider – strikkbehandlingHemoroider – strikkbehandlingHemoroider – strikkbehandlingHemoroider – strikkbehandling
Hemoroider, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hemoroider-ringerike-sykehusHemoroider, Ringerike sykehusHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroider
Hjernekreft​, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hjernekreft-ringerike-sykehusHjernekreft​, Ringerike sykehusHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hoftebruddsoperasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hoftebruddsoperasjon-ringerike-sykehusHoftebruddsoperasjon, Ringerike sykehusHHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjon
Hofteproteseoperasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-ringerike-sykehusHofteproteseoperasjon, Ringerike sykehusHHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)
Hysterektomi - fjerning av livmor, ikke kreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/hysterektomi-fjerning-av-livmor-ikke-kreft-ringerike-sykehusHysterektomi - fjerning av livmor, ikke kreft, Ringerike sykehusHFjerning av livmor, ikke kreft (Hysterektomi)Fjerning av livmor, ikke kreft (Hysterektomi)Fjerning av livmor, ikke kreft (Hysterektomi)Fjerning av livmor, ikke kreft (Hysterektomi)
Igangsetting av fødsel, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-ringerike-sykehusIgangsetting av fødsel, Ringerike sykehusIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Innsetting av gullmarkører i prostata, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/innsetting-av-gullmarkorer-i-prostata-ringerike-sykehusInnsetting av gullmarkører i prostata, Ringerike sykehusIProstatakreft - Innsetting av gullmarkørerProstatakreft - Innsetting av gullmarkørerProstatakreft - Innsetting av gullmarkørerProstatakreft - Innsetting av gullmarkører
Intubasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/intubasjon-ringerike-sykehusIntubasjon, Ringerike sykehusIIntubasjonIntubasjonIntubasjonIntubasjon
Keisersnitt, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/keisersnitt-ringerike-sykehusKeisersnitt, Ringerike sykehusKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Kirurgisk abort, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/kirurgisk-abort-ringerike-sykehusKirurgisk abort, Ringerike sykehusKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Klamydiabehandling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/klamydiabehandling-ringerike-sykehusKlamydiabehandling, Ringerike sykehusKKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandling
Kneproteseoperasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/kneproteseoperasjon-ringerike-sykehusKneproteseoperasjon, Ringerike sykehusKKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjon
Koloskopi, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/koloskopi-ringerike-sykehusKoloskopi, Ringerike sykehusKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Korsbåndsoperasjon, fremre korsbånd, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/korsbandsoperasjon-fremre-korsband-ringerike-sykehusKorsbåndsoperasjon, fremre korsbånd, Ringerike sykehusKKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjon
Kvinner som er omskåret, Åpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/kvinner-som-er-omskaret-apning-av-gjensydde-eller-gjengrodde-kjonnslepper-ringerike-sykehusKvinner som er omskåret, Åpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, Ringerike sykehusKÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper
Laparoskopi (kikkhullskirugi), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/laparoskopi-kikkhullskirugi-ringerike-sykehusLaparoskopi (kikkhullskirugi), Ringerike sykehusLLaparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)
Lite liv i svangerskapet, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/lite-liv-i-svangerskapet-ringerike-sykehusLite liv i svangerskapet, Ringerike sykehusLLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapet
Livmorhalskreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/livmorhalskreft-ringerike-sykehusLivmorhalskreft, Ringerike sykehusLGoaŧŧočottaborasdávdaLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreft
Livmorkreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/livmorkreft-ringerike-sykehusLivmorkreft, Ringerike sykehusLGoaŧŧoborasdávdaLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreft
Lyskebrokk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/lyskebrokk-ringerike-sykehusLyskebrokk, Ringerike sykehusLLyskebrokkLyskebrokkLyskebrokkLyskebrokk
Lyskebrokk voksne - operasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/lyskebrokk-voksne-operasjon-ringerike-sykehusLyskebrokk voksne - operasjon, Ringerike sykehusLBuođgaguskka čuohpadeapmiLyskebrokkoperasjon hos voksneLyskebrokkoperasjon hos voksneLyskebrokkoperasjon hos voksne
Medikamentell abort på sykehus, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/medikamentell-abort-pa-sykehus-ringerike-sykehusMedikamentell abort på sykehus, Ringerike sykehusMAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehuset
Medikamentell hjemmeabort, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/medikamentell-hjemmeabort-ringerike-sykehusMedikamentell hjemmeabort, Ringerike sykehusMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Menstruasjonsblødninger, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/menstruasjonsblodninger-ringerike-sykehusMenstruasjonsblødninger, Ringerike sykehusMMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødninger
Mortons metatarsalgi (fot), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/mortons-metatarsalgi-fot-ringerike-sykehusMortons metatarsalgi (fot), Ringerike sykehusMMortons nevrom (fot)Mortons nevrom (fot)Mortons nevrom (fot)Mortons nevrom (fot)
Narkose, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/narkose-ringerike-sykehusNarkose, Ringerike sykehusNNarkoseNarkoseNarkoseNarkose
Navlebrokk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/navlebrokk-ringerike-sykehusNavlebrokk, Ringerike sykehusNNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokk
Nevroendokrine svulster​​, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/nevroendokrine-svulster-ringerike-sykehusNevroendokrine svulster​​, Ringerike sykehusNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulster
Nyrekreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/nyrekreft-ringerike-sykehusNyrekreft, Ringerike sykehusNMoninborasdávdaNyrekreftNyrekreftNyrekreft
Operasjon framfall av livmor, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/operasjon-framfall-av-livmor-ringerike-sykehusOperasjon framfall av livmor, Ringerike sykehusOFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjonFramfall av skjede/livmor - operasjon
Overvåkning av barn i mors mage, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/overvakning-av-barn-i-mors-mage-ringerike-sykehusOvervåkning av barn i mors mage, Ringerike sykehusOOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Peniskreft​, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/peniskreft-ringerike-sykehusPeniskreft​, Ringerike sykehusPPenisborasdávdaPeniskreftPeniskreftPeniskreft
Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/perifere-nerveblokader-lokalbedovelse-ringerike-sykehusPerifere nerveblokader (lokalbedøvelse), Ringerike sykehusPPerifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)Perifere nerveblokader (lokalbedøvelse)
Prostatakreft​, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/prostatakreft-ringerike-sykehusProstatakreft​, Ringerike sykehusPOvdaráksáborasdávdaProstatakreftProstatakreftProstatakreft
Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/reduksjon-av-livmorslimhinnen-endometriereseksjon-ringerike-sykehusReduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon), Ringerike sykehusRReduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)
Rekto-sigmoideoskopi, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/rekto-sigmoideoskopi-ringerike-sykehusRekto-sigmoideoskopi, Ringerike sykehusRRekto-sigmoideoskopiRekto-sigmoideoskopiRekto-sigmoideoskopiRekto-sigmoideoskopi
Rektoskopi, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/rektoskopi-ringerike-sykehusRektoskopi, Ringerike sykehusRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopi
Rutineultralyd, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/rutineultralyd-ringerike-sykehusRutineultralyd, Ringerike sykehusRUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet
Slitasje i tommelens rotledd, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/slitasje-i-tommelens-rotledd-ringerike-sykehusSlitasje i tommelens rotledd, Ringerike sykehusSTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasje
Sterilisering av kvinner, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/sterilisering-av-kvinner-ringerike-sykehusSterilisering av kvinner, Ringerike sykehusSSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinner
Svangerskap, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskap-ringerike-sykehusSvangerskap, Ringerike sykehusSGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Svangerskapsforgiftning, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskapsforgiftning-ringerike-sykehusSvangerskapsforgiftning, Ringerike sykehusSSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftning
Svangerskapskløe, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskapskloe-ringerike-sykehusSvangerskapskløe, Ringerike sykehusSSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløe
Svangerskapskvalme, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/svangerskapskvalme-ringerike-sykehusSvangerskapskvalme, Ringerike sykehusSSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalme
Tarmslyng (Ileus), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/tarmslyng-ileus-ringerike-sykehusTarmslyng (Ileus), Ringerike sykehusTTarmslyng (Ileus)Tarmslyng (Ileus)Tarmslyng (Ileus)Tarmslyng (Ileus)
Testikkelkreft, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/testikkelkreft-ringerike-sykehusTestikkelkreft, Ringerike sykehusTBálločalbmeborasdávdaTestikkelkreftTestikkelkreftTestikkelkreft
Tilvekstkontroll, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/tilvekstkontroll-ringerike-sykehusTilvekstkontroll, Ringerike sykehusTTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontroll
Triggerfinger, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/triggerfinger-ringerike-sykehusTriggerfinger, Ringerike sykehusTTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfinger
Tvilling (sacralcyste), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/tvilling-sacralcyste-ringerike-sykehusTvilling (sacralcyste), Ringerike sykehusTTvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)
Tvillingoperasjon (sacralcyste), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/tvillingoperasjon-sacralcyste-ringerike-sykehusTvillingoperasjon (sacralcyste), Ringerike sykehusTTvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)
Tykktarmskreft - operasjon, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/tykktarmskreft-operasjon-ringerike-sykehusTykktarmskreft - operasjon, Ringerike sykehusTTykktarmskreft - operasjonTykktarmskreft - operasjonTykktarmskreft - operasjonTykktarmskreft - operasjon
Ulcerøs kolitt, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/ulceros-kolitt-ringerike-sykehusUlcerøs kolitt, Ringerike sykehusUUlcerøs kolittUlcerøs kolittUlcerøs kolittUlcerøs kolitt
Urinlekkasje hos kvinner - operasjon ved anstrengelseslekkasje, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinner-operasjon-ved-anstrengelseslekkasje-ringerike-sykehusUrinlekkasje hos kvinner - operasjon ved anstrengelseslekkasje, Ringerike sykehusUUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasje
Urinlekkasje hos kvinner, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinner-ringerike-sykehusUrinlekkasje hos kvinner, Ringerike sykehusUUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinner
Vaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barn, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-berer-et-rhd-positivt-barn-ringerike-sykehusVaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barn, Ringerike sykehusVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.
Vannfødsel, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/vannfodsel-ringerike-sykehusVannfødsel, Ringerike sykehusVVannfødselVannfødselVannfødselVannfødsel
Vevsprøver fra prostata, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/vevsprover-fra-prostata-ringerike-sykehusVevsprøver fra prostata, Ringerike sykehusVVevsprøve fra prostataVevsprøve fra prostataVevsprøve frå prostataVevsprøve fra prostata

Akuttmottaket, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/akuttmottaket-ringerike-sykehusAkuttmottaket, Ringerike sykehus
Anestesiavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/anestesiavdelingen-ringerike-sykehusAnestesiavdelingen, Ringerike sykehus
Føde- og barselavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/fode-og-barselavdelingen-ringerike-sykehusFøde- og barselavdelingen, Ringerike sykehus
Gynekologisk avdeling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/gynekologisk-avdeling-ringerike-sykehusGynekologisk avdeling, Ringerike sykehus
Intensivavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/intensivavdelingen-ringerike-sykehusIntensivavdelingen, Ringerike sykehus
Kirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/kirurgisk-og-ortopedisk-sengetun-ringerike-sykehusKirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehus
Kirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-ringerike-sykehusKirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehus
Operasjonsavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/operasjonsavdelingen-ringerike-sykehusOperasjonsavdelingen, Ringerike sykehus
Ortopedisk poliklinikk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/ortopedisk-poliklinikk-ringerike-sykehusOrtopedisk poliklinikk, Ringerike sykehus

Fant du det du lette etter?