HELSENORGE

Akuttmottaket, Ringerike sykehus

Akuttmottaket tar imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Akuttmottaket gir stabiliserende førstehjelp til alle øyeblikkelig hjelp-pasienter. I tillegg til å ta imot pasienter til innleggelse, har vi akuttpoliklinikk innenfor kirurgi, ortopedi, medisin/pediatri og gynekologi med døgnkontinuerlig drift.

Fant du det du lette etter?