HELSENORGE

Anestesiavdelingen, Ringerike sykehus

Vi har ansvar for bedøvelse (anestesi) og overvåkning av pasienter ved operasjoner, mottak og behandling av pasienter i akuttmottak og akuttbehandling av syke nyfødte. Anestesiavdelingen er en del av traumeteamet ved Ringerike sykehus.

Fant du det du lette etter?