HELSENORGE

Føde- og barselavdelingen, Ringerike sykehus

Vi er en kombinert føde- og barselavdeling. Vi tar imot fødende fra svangerskapsuke 35. Gravide med komplikasjoner som krever oppfølging på kvinneklinikk, blir sendt til Drammen sykehus eller Rikshospitalet.

Fant du det du lette etter?