HELSENORGE

Gynekologisk avdeling, Ringerike sykehus

Vi behandler kvinner i alle aldre med ulike lidelser i underlivet. Vi tar imot pasienter som er henvist fra fastlege eller legevakt til både planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp. Ved poliklinikken tar vi imot pasienter som er henvist fra fastleger og privatpraktiserende gynekologer til utredning og behandling av gynekologiske og urogynekologiske lidelser.

Fant du det du lette etter?