HELSENORGE

Kirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehus

Ved Kirurgisk sengepost 4 behandler vi ortopediske, gynekologiske, Øre- nese- hals-pasienter (ØNH) og kirurgiske pasienter. Vi har også preoperativ poliklinikk, postoperativ protesepoliklinikk og søvnapnéutredning ved sengeposten.

Fant du det du lette etter?