HELSENORGE

Samhandlingsavdelingen

Samhandlingsavdelingen har et overordnet ansvar for samhandlingen mellom helseforetaket, kommuner, fastleger, brukere og andre samarbeidsaktører.

For å bedre kommunikasjonen mellom partene, ble 19 Helsefellesskap opprettet i Norge av daværende helseminister Bent Høie. Helsefellesskapet Vest-Viken ble opprettet 23. november 2020. Kommunene og Vestre Viken veksler på lederansvaret i Helsefellesskapet Vest-Viken.

Fant du det du lette etter?