HELSENORGE

Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehus

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er spesialister i rehabilitering, og våre hovedoppgaver er undersøkelse, opptrening og veiledning av inneliggende pasienter etter skader, sykdom og operasjoner. Sosionomtjenesten arbeider innenfor det sosialmedisinske og psykososiale feltet av behandlingen.

Fant du det du lette etter?