Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Medisinsk avdeling på Ringerike sykehus behandler pasienter i alle aldre. Vi utreder og behandler pasienter innen flere medisinske områder, blant annet slag, nyre (nefrologi), mage/tarm (gastro), infeksjoner, diabetes, nevrologi, geriatri, lunge og hjerte. Hallingdal sjukestugu er også en del av Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus.

Fant du det du lette etter?