HELSENORGE

Medisinsk sengetun, Ringerike sykehus

Medisinsk sengepost består av seks sengetun, dagbehandlingsenhet og poliklinikk for kreft- og blodsykdommer. Medisinsk sengepost har et palliativt team. Et palliativt team er et spesialisert kompetanseteam innen lindrende behandling. Teamet består av lege og sykepleiere og annet tverrfaglig personell.

Fant du det du lette etter?