HELSENORGE

Rehabilitering, Ringerike sykehus

Seksjonen består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og sosionomer. Vår viktigste oppgave er å bidra til god faglig- og tverrfaglig utredning, behandling og veiledning til pasienter der de er innlagte i sykehuset. Faggruppene utfører noe kontroller etter innleggelse. Pusterommet ved Ringerike sykehus er en del av vår seksjon. Vi utfører også trenings- og undervisning ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) og ved Hjerteskolen.

Fant du det du lette etter?