Akromegali utredning

Utredningen gjennomføres for å sikre rett diagnose, kartlegge eventuelle komplikasjoner og for å finne best behandlingen for den enkelte.