HELSENORGE

Akutt funksjonssvikt fysioterapautisk undersøkelse

Undersøkelsen kartlegger ditt funksjonsnivå.