Amming og røntgenkontrastmidler

Noen røntgenkontrastmidler kan gå over i morsmelk.