HELSENORGE

Benlengdeforskjell og aksefeil - armforlengelse med ekstern fiksatør

Ved forlengelseskirurgi med ekstern fiksatør forlenger vi et arm-ben ved å montere en forlengelsesskinne til overarmsbenet med fire skruer, deretter kuttes overarmsknokkelen og de to delene trekkes gradvis fra hverandre med en hastighet på ca en mm per dag.