HELSENORGE

Benlengdeforskjell og aksefeil - benforkortning med forkortningsosteotomi

Forkortningsoperasjon kan gjøres hos ungdom og voksne med ulik benlengde, og når det ikke er grunnlag for vekststopp-operasjon eller benforlengelse. Operasjonen gjøres for å oppnå lik benlengde.