HELSENORGE

Benlengdeforskjell og aksefeil hos barn og unge

Det finnes ulike behandlinger for benlengdeforskjell og aksefeil hos barn og voksne.