HELSENORGE

Blærekreft - operasjon, Cystoporstatektomi (fjerning av prostata og blære)

Operasjon for muskelinfiltrerende blærekreft blir gjort med åpen teknikk eller ved kikkhullsoperasjon med operasjonsrobot. Det er ikke vist forskjell på operasjonene når det gjelder kreftresultater. Begge operasjonsmetodene utføres i narkose.