Blodtrykksregistrering i 24 timer

Undersøkelsen blir gjennomført for å sjekke hvordan blodtrykket varierer gjennom et døgn. Om blodtrykket er for lavt, for høyt eller varierer veldig i løpet av døgnet, er dette viktig medisinsk informasjon. Ofte bruker vi blodtrykksregistrering i 24 timer hvis vi mistenker at du trenger behandling for høyt blodtrykk (hypertensjon).