Cystometri av urinblære

Cystometri er en undersøkelse av hvordan blæren oppfører seg i lagringsfasen og i tømmefasen.