Endometriose - kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling av endometriose utgjør et stort spekter av operasjoner som i hovedregel bør gjøres med kikkehullskirurgi. De fleste enklere inngrep forgår ved dagkirurgisk og kan utføres på de fleste gynekologiske avdelinger i Norge. Hvis det er  mistanke om dyp endometriose anbefaler vi at du henvises til et senter med kompetanse i endometriosekirurgi.