Familiær hyperkolesterolemi

Hvis du har fått påvist FH er det vanlig med time hos lege og/eller klinisk ernæringsfysiolog ved en lipidpoliklinikk med 1-3 års mellomrom. I tillegg er det viktig at du følges opp hos fastlegen din.