Finger- og håndbrudd

Brudd i fingre eller hånd skyldes som regel direkte slag eller fall. Brudd kan også skje hvis hånden eller fingrene blir klemt.