HELSENORGE

Forebygging og behandling av underernæring ved sykdom

Når du er i behandling på sykehus, kan underernæring gjøre at behandlingen du får ikke virker like godt.