Hemoroider - operasjon

Når egenbehandling er forsøkt og dette ikke hjelper kan det vurderes operasjon. Operasjonen gjøres vanligvis uten overnatting på sykehuset. 


Kongsberg sykehus
Ved Kongsberg sykehus samarbeider vi med Kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus om denne behandlingen.