HELSENORGE

HIV - forebyggendebehandling PrEP (preeksponeringsprofylakse)

Personer med høy risiko for hivsmitte kan få tilbud om forebyggende PrEP-behandling. I Norge er de fleste som mottar PrEP menn og transmenn som har sex med menn (msm), men behandlingen kan være aktuell for alle med økt risiko for hivsmitte.