Hjertevurdering av kreftpasienter

I vurderingen går vi gjennom forebygging, oppfølging og behandling av hjertebivirkninger på bakgrunn av kreftbehandlingen.