Kreatinin clearance

Kratinin Clearance er en nyrefunksjonstest.