HELSENORGE

Mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskader

Alvorlige brannskader kan være livstruende og behøver rask og høyspesialisert behandling.