HELSENORGE

Operasjon ved stram leggmuskulatur (spissfot)

Leggmuskulaturen kan av ulike årsaker bli for kort og det kan da være behov for behandling av denne muskulaturen. Et behandlingsalternativ er operasjon.