Oppfølging av atrieflimmer

Atrieflimmer er den vanligste forekommende rytmeforstyrrelsen i hjertet. Noen trenger oppfølging for sin atrieflimmer i kortere eller lengre perioder. Bærum sykehus tilbyr nå digital hjemmeoppfølging av pasienter som har behov for behandling og oppfølging av atrieflimmer i spesialisthelsetjenesten.

​​​​Innlogging for pasienter

Har du fått tilbud om digital hjemmeoppfølging ved Bærum sykehus, kan du logge på for egenregistrering her.

Gå til siden for egenregistrering​

Les mer om digital egenregistrering for somatiske lidelser her​

​​​​​Om  atrieflimmer

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen, og over 140 000 i Norge har fått påvist denne tilstanden. Dette tilsvarer 3.4 % av den voksne befolkning, men forekomsten øker betydelig med økende alder. Menn rammes oftere enn kvinner i alle aldersgrupper. 

Atrieflimmer kan oppleves ulikt for de som har hjerterytmeforstyrrelsen, og det er ofte behov for å tilpasse behandling og oppfølging til den enkelte

​​​Slik foregår digital hjemmeoppfølging

Digital egenregistrering betyr at du som pasient svarer på helserelaterte spørsmål via en egen portal hjemmefra. Det gir oss mulighet til å forberede oss bedre før konsultasjoner, samt redusere antall besøk ved sykehuset hvis det ikke er nødvendig.  

Etter behandling med elektrokonvertering eller ablasjon vil du motta en sms/tekst med lenke til skjema(er) som du skal fylle ut. 

For noen pasienter vil det i tillegg være aktuelt å få med seg utstyr for egenmåling av hjerterytmen hjem. 

Svarene fra skjemaene og eventuelt målinger blir gjennomgått av helsepersonell og vil bidra til at sykehuset gir deg riktig oppfølging i forhold til din tilstand og dine behov. På bakgrunn av dine tilbakemeldinger og din sykehistorie generelt vil det vurderes om det er tilstrekkelig med en telefonsamtale med sykepleier eller lege eller om det er behov for en time på sykehuset.

Digital hjemmeoppfølging har ikke øyeblikkelig hjelp-funksjon. Hvis det haster, må fastlege eller legevakt kontaktes, på vanlig måte.

​​Hvem kan benytte digital hjemmeoppfølging?

Ved oppstart av denne tjenesten i 2023 er det foreløpig pasienter som er behandlet med elektrokonvertering eller ablasjon som tilbys denne oppfølgingen. Etterhvert vil også andre pasienter som er henvist til sykehuset for sin atrieflimmer kunne følges opp digitalt. 

For å delta i digital hjemmeoppfølging må du ha: 

Tilgang til mobiltelefon, Ipad eller PC
og
Bank ID for å kunne logge deg inn i registreringsportalen

​​Forskning på atrieflimmer

Når du følges opp med digital hjemmeoppfølging for atrieflimmer vil du også bli spurt om å samtykke til at dine opplysninger og biologisk materiale kan brukes til forskning. Les mere om dette på 


Fant du det du lette etter?