Permanent urinkateter (KAD)

Innleggelse av permanent urinkateter (KAD) gjennomføres for å sikre at blæren blir tømt for urin.