Pinnefjerning over/under hud barn

Under enkelte operasjoner av brudd, settes det inn pinner for å holde bruddet stabilt. Noen av pinnene sitter over og noen under huden.