HELSENORGE
VED GYNEKOLOGISKE OPERASJONER SOM HYSTEREKTOMI, PLASTIKK

Preoperativ dag for gynekologiske operasjoner

Preoperativ dag er en forberedende dag for deg som skal inn til større gynekologiske operasjon, for eksempel hysterektomi (fjerning av livmor), fremre- og bakre plastikk.