HELSENORGE
VED PROTESEOPERASJONER, HOFTE ELLER KNE

Preoperativ dag for hofte- eller kneprotese

Preoperativ dag er en forberedende dag for deg som skal inn til større ortopediske operasjoner, for eksempel utskiftning av skulder, hofte eller kne.