Spinalbedøvelse

Ikke alle typer operasjoner krever narkose (generell anestesi). I mange tilfeller kan man bedøve deler av kroppen. Dette kan gjøres med spinalbedøvelse eller epiduralbedøvelse (eller en kombinasjon av begge).