HELSENORGE

Suprapubisk kateter - innlegging, stell og oppfølging

Skal du ha et langtidsliggende kateter som metode for å tømme urinblæren, anbefaler vi at kateteret legges suprapubisk i stedet for via urinrøret. Et suprapubisk kateter er en tynn slange som blir ført inn blæren via et lite snitt i huden like ovenfor bekkenbenet (symfysen).