Telemetriovervåkning

En telemetri er et bærbart trådløst apparat, på størrelse med en pocketbok, som benyttes til å overvåke hjerterytmen din mens du er innlagt i sykehus. Hjerterytmen registreres kontinuerlig og blir sendt via et antennesystem til en overvåkningssentral. Telemetri benyttes dersom det er mistanke om hjerterytmeforstyrrelser, uavklarte besvimelser og også ved annen hjertesykdom.